FOREBYGGENDE BESØK HOS ELDRE – Interessant prosjekt i Trøgstad

Vi leser i Smaalenenes Avis den 27. juni om et interessant prosjekt i Trøgstad kommune hvor hjemmehjelptjenestene og brannvesenet samarbeider om å besøke eldre i kommunen. Det er et forebyggende arbeid for å trygge de eldre og sikre dem oppfølging med henblikk på helse og en positiv tilværelse, samt å gjøre dem kjent med tilbud kommunen har. Besøkene er uforpliktende og gratis.

Vi gjengir nedenfor artikkelen i sin helhet:

«Samarbeid:

Brannvesenet og hjemmetjenesten samarbeider om forebyggingsprosjektet. Branninspektør Jesper Bull Noulund (f.v.), Anne Frøshaug Syversen, Ellen Sandvik, Harder Sandvik og Betina Frøshaug.

 

Ta imot hjelp:

Ellen og Harder Sandvik tror terskelen for å be om hjelp blir lavere hvis man kjenner hjemme-tjenesten fra før.

Ellen og Harder Sandvik sa ja til et forebyggende hjemmebesøk. De berømmer kommunen for et positivt tiltak og oppfordrer andre til å ta imot tilbudet med et åpent sinn.

Aksel Edgar-Lund.

 

Trøgstad:

Alle personer over 75 år i Trøgstad kommune får tilbud om et forebyggende hjemmebesøk fra hjemmetjenesten. Kommunen sender brev til de det gjelder, som tilbys et frivillig, uforpliktende og gratis hjemmebesøk. Hensikten med prosjektet er at folk skal holde seg friske og aktive, at de har det sikkert og trygt, og at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

 

Takket ja

Ellen og Harder Sandvik er blant dem som har takket ja til å få besøk fra hjemmetjenesten. Ekteparet er i strålende form og greier seg aldeles utmerket på egen hånd, men valgte like vel å benytte seg av tilbudet. Det angrer de ikke på.

Ellen Sandvik var først litt nølende da brevet fra kommunen kom i postkassen.

– Jeg trenger vel ikke dette riktig enda, dette har vi ikke bruk for, var min første tanke. Men så diskuterte vi det litt, mannen min og jeg, og fant ut at vi ville ha besøk, sier Ellen.

– Å si nei til dette er bare tøys. Det er viktig å kartlegge og forebygge. Måten hjemmetjenesten gjør dette på, oppleves ikke som noe brudd på vår integritet, sier Harder.

– Vi er veldig positive til dette og synes det er et flott tiltak, og oppfordrer alle til å ta imot tilbudet med et åpent sinn. Vi er glade for at vi har benyttet oss av dette. Det gjør også at terskelen blir lavere for å ta kontakt, dersom vi skulle trenge hjelp i framtiden, sier ekteparet.

 

Ingen tvang

Anne Frøshaug Syversen og Betina Frøshaug er sykepleiere i hjemmetjenesten. De er del av et team på fem personer som drar på slike forebyggende hjemmebesøk, og så langt har de vært innom rundt 30–40 mennesker i Trøgstad.

– Det er en del som sier nei, det kan være at folk er redde for å bli påtvunget hjelp de føler de ikke trenger. Men vi tvinger ikke dette på noen. Vi drar på besøk for å informere om ulike tjenester og muligheter, sier Frøshaug Syversen.

– Vi driver egentlig litt undervisning for at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. Mange er ikke kjent med at man kan få hjelpemidler fra kommunen. Etter at vi har vært på besøk, er det flere som har fått hjelpemidler og komfyrvakter. I tillegg har ergoterapeuten i kommunen fått mer å gjøre, sier Betina Frøshaug.

 

Forebygger brann

Som en del av prosjektet inngår et samarbeid med Indre Østfold brann- og redningsvesen. Når hjemmetjenesten kommer på besøk, har de blant annet med seg et spørreskjema fra brann- og redningsvesenet. Skjemaet er et kartleggingsverktøy for å forebygge brann.

Kartleggingen omfatter blant annet røykvarslere, tilrettelagte og gode rømningsveier, og om slokningsutstyret er godkjent og i orden.

I tillegg er det fokus på sikkerhet rundt peis, vedovn eller oljefyrer, og hvorvidt det brukes mye skjøteledninger. Hjemmetjenesten driver litt enkel opplæring i forbindelse utfyllingen av spørreskjemaet, og sender så informasjonen videre til brannvesenet, forklarer branninspektør i forebyggende

avdeling, Jesper Bull Noulund.

– Dette er et pilotprosjekt for oss som vi høster gode erfaringer fra, og vi planlegger å implementere dette i de andre kommunene i Indre Østfold, sier Bull Noulund.»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Jan Arne Falla

Lokalkontakt i Indre Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!