FORENINGSNYTT FRA FREDRIKSTAD

Vi ser at Fredrikstad Pensjonistforening har avholdt medlemsmøte. I referatet fra møtet som står i Fredrikstad Blad den 3. februar ser vi at Fredrikstad Pensjonistforening er engasjert i samme saker som Seniorsaken Østfold har på programmet. Vi tenker her blant annet på egnede boligløsninger for eldre og velferdsteknologi. Det siste hadde Seniorsaken Østfold på programmet under sitt temamøte den 1. februar.

Vi gjengir nedenfor noen avsnitt fra referatet til Fredrikstad pensjonistforening:

«Om hjelpemidler til mestring i Fredrikstad Pensjonistforening.

Hele 45 medlemmer hadde møtt frem da leder Jan Sandvik i Fredrikstad pensjonistforening kunne ønske velkommen til årets første medlemsmøte på +Huset mandag 30. januar. Mestring i hverdagen var tema på møtet, og velferdsambassadør Helge Kolstad i Pensjonistforbundet Østfold holdt et inspirerende og tankevekkende foredrag om mestring.

-Mestringens kunst er viktigst, sa Kolstad. Tenk deg at du brekker et ben. Det å forholde seg til andre kan være vanskelig i seg selv, Ikke alle gjør ting på den måten du sjøl gjør ting på. Det er faktisk viktig at du tenker gjennom ting før det blir akutt. Tenk på hvordan du mestrer dagen. Tenk på hvordan du kan mestre dagen om du skulle bli syk. Spør det selv om du kan bo i egen bolig som den er i dag. Kanskje du allerede nå skal tenke på – og kanskje forberede boligen din på at du vil bo der så lenge som mulig. Har du penger, så må du betale for disse endringene sjøl. Mange pensjonister har råd til dette. Har du ikke penger er det samfunnet som betaler for deg.

-Du må kanskje tåle andre ting også. Du må tåle at andre ser etter deg. Ta inn over deg at du kanskje trenger hjelp. Tilsyn på natta kanskje . De som kan hjelpe deg å finne ut av egne behov er hjemmesykepleien, NAV, pårørende, kanskje pensjonistforeningen din. Når du blir gammel er det særs viktig å opprettholde sitt sosiale nettverk. Ensomhet er kanskje det verste man kan oppleve som gammel.

Tor Andersen 

Referent”

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER... TRYKK HER