FORENINGSNYTT – FREDRIKSTAD

Holmen Eldresenter, «+Huset», i Fredrikstad er et velegnet sted å ha møter for oss som henvender oss til de godt voksne. SENIORSAKEN ØSTFOLD hadde i fjor høst et vellykket møte der og vi kommer tilbake med et nytt, åpent møte i +Huset onsdag den 6. september. Temaet denne gang blir «Et samfunn i sterk utvikling – henger seniorpolitikken med?».

Fredrikstad Pensjonistforening hadde den 29. mai møte i «+Huset». Referatet fra møtet som er gjengitt Fredrikstad Blad den 20. juni inneholder blant annet en del interessante opplysninger om «+Huset» og tankene som ligger bak.

Vi gjengir nedenfor referatet i sin helhet:

«Fredrikstad Pensjonistforening

Foreningen arrangerte åpent møte på «+Huset» (Holmen Eldresenter) mandag 29. mai. Lederen, Per Edvardsen, kunne ønske ca. 60 fremmøtte velkommen. Han kunne også ønske innlederne på møtet, koordinator Solgunn Johansen og helsesøster Susanne Evensen, velkommen.

 

Deretter orienterte han om årets pensjonistoppgjør som medfører at pensjonistene bare får en økning på 0,38 % – det vil si redusert kjøpekraft når man tar med den generelle prisøkningen.

 

Pensjonistforbundet jobber meget aktivt for å få forhandlingsrett igjen – noe som må være meget viktig for neste års oppgjør som er et hovedoppgjør. En annen sak som det jobbes med er å få tilbake pensjonistenes «lønnsslipp» på papir for den som ønsker det – tydeligvis ikke en enkelt sak. Det ble også orientert om høstens program i Fredrikstad Pensjonistforening.

 

Solgunn Johansen orienterte om bakgrunnen for opprettelse av «+Huset». Eldrerådet var en sentral pådriver her. Det skal være et «Eldres hus» med ulike aktiviteter for friske hjemmeboende pensjonister. Aktivitetene «+Huset» tilbyr er etter ønsker fra deltagerne selv, og settes i gang i samarbeid mellom deltagerne og koordinator. For tiden er det trimgrupper, håndarbeidsklubb, carpet bowls, ulike kulturelle arrangement og åpen lørdagskafe – ofte med underholdning av forskjellig slag.

 

Nye aktiviteter som Fredrikstad kommuner har vært pådriver for er ulike forebyggende og helsefremmende tiltak, som for eksempel etablering av helsestasjon for eldre som kalles «Lyst på livet» der det skal være gruppesamlinger med 8 – 12 personer med gjennomgang av ulike temaer. Dette er planlagt gjennomført til høsten.

 

Helsestasjon for eldre, der helsesøster Susanne Evensen befinner seg, har lokaler på «+Huset» (onsdager kl. 10-14). Her har man mulighet for råd og veiledning om forebygging av helseplager og samtale om lettere helseproblemer. Her har man oversikt over aktiviteter for eldre i kommunen. Tilbudet er et supplement til øvrige helse- og omsorgstjenester og tar seg ikke av oppgaver som skal ivaretas av fastlege eller hjemmesykepleien. Tilbudet er gratis.

 

Det er også arrangert et gruppemøte for eldre i kommunen på 77 år for å sikre tidlig kontakt med eldre slik at de får informasjon om tilbud i kommunen og gi bidrag til økt egenmestring.

For den som ønsker litt veiledning og trim i parken ved »+Huset» finner man Solgunn og Susanne der på hverdager kl. 12.

 

Så var det tid for kaffe og underholdning ved Åge Martinsen – med mange kjente sanger, så litt allsang ble det naturlig nok. En del positive overraskelser var det også. Og på vegne av fotobokgruppa orienterte Tor Anderson om boka som skal bli foreningens gav til byjubileet – en billedbok beregnet på demensavdelingene på sykehjemmene i byen. Vi har fått økonomisk støtte til prosjektet fra en rekke bedrifter i byen.

 

Lederen kunne så ønske alle en fin sommer og på gjensyn til høsten. Første møte blir 28. august.

 

SEKR»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…