Foreningsnytt – Fredrikstad

 

For vel et år siden hadde vi arv som tema på et av våre møter. Temaet er like aktuelt i dag.

Det vi lærte under dette møtet var at arv er et særdeles komplisert og vanskelig tema. Det er egentlig ikke et tema for amatører. Alle burde få utarbeidet testamente for unngå at det oppstår uoverensstemmelser blant etterkommere når arven i sin tid skal fordeles. I tilfelle av at man skulle bli senil eller av annen grunn ute av stand til å ivareta sine interesser, burde alle utstede en fremtidsfullmakt til en betrodd person. Til sist, men ikke minst – søk bistand hos en advokat når slike dokumenter utarbeides – arv er som nevnt, ikke for amatører.

 

Vi ser i Fredrikstad blad den 7. oktober at Fagforbundet Fredrikstad Pensjonistforbund har hatt arv som tema på sitt medlemsmøte den 19. september. Vi gjengir den del av foreningens referat som gjelder arv:

Solveig Brorson Olsen«Foreningen avholdt medlemsmøte tirsdag 19.09.2017 på Glemmen sykehjem – Aulaen.

Leder Ranveig Bjønnes ønsket velkommen til ca 65. medlemmer. Ranveig ønsket spesielt velkommen til advokat Solveig Brorson Olsen som skulle informere om arveloven i dag og i morgen.

Advokat Solveig Brorson fikk ordet. Hun gikk gjennom hvem som bl.a. hører til første arvegangsklasse som er barn og ev. i linje nedover, andre arvegangsklasse som er foreldre og ev.i linje nedover tredje arvegangsklasse som er besteforeldre og ev. i linje nedover. Pliktdel er kun knyttet til livsarvinger. To tredjedel av formuen er pliktdelsarv for livsarvingene men er aldri større enn en million kroner til hvert av barna eller til hvert barns linje. I nytt forslag til arvelov blir det foreslått at halvparten av en livsarvings arvelodd er pliktdelsarv. Pliktdelsarven er likevel aldri større enn 40 ganger folketrygdens grunnbeløp til hver av arvelaterens barn eller hvert barns linje.

Ektemaken har rett til en kvart av arven når det er livsarvinger etter arvelateren. Ektemaken skal likevel minst ha 4G. Hvor det kun er arvinger etter tredje arvegangsklasse arver ektemaken alt. I nytt forslag til arvelov blir det foreslått at ektefelle arver halvparten av boet når det er livsarvinger etter arvelater, allikevel minst 6G. Hvis arvelater ikke etterlater seg livsarvinger, arver ektefellen alt.

Det kan skrives testamente, men etter dagens lov går det 8/12 til pliktdelsarv og 4/12 fri til å testamentere og til ektefellearv til sammen.

Samboere arver ikke hverandre med mindre de har felles barn.

Arveoppgjør er ikke alltid enkelt, spesielt ikke dersom man er skilt og gift på ny og har særkullsbarn. Det er nok lurt å ta kontakt med advokat dersom man er usikker.»

Referatet er i overensstemmelse med vår oppfatning om at dette med arv er komplisert og vanskelig. Samtidig er det viktig for alle og enhver. Derfor er det vårt råd til de som enda ikke har fått utarbeidet testamente og fremtidsfullmakt – få gjort det først som sist, og gjør denne jobben sammen med en advokat. Her må det ikke gjøres feil.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter