Foreningsnytt – Fredrikstad

En fin oppfriskning av lokalhistorie. Vi gjengir nedenfor referat fra møte i Fredrikstad Pensjonistforening. Referatet stod i Fredrikstad Blad 2. november.

«På Fredrikstad Pensjonistforenings møte den 23. oktober kåserte historiker Trond Svandahl om utviklingen av Trosvik/Holmen-området gjennom tidene. Han fant området historisk interessant, og fortalte at området lå langt unna Gamlebyen når byen ble grunnlagt i 1567. Hele området var sumpaktig. Senere var Evja som rant i området delet mellom Glemmen og Fredrikstad.

Men det er kanskje å foregripe begivenhetenes gang. På 1700-tallet begynner det å skje noe på denne siden av Glomma. Litt bebyggelse på Stortorvet som den gang ble kalt Hestehagen, av diverse håndverkere som fikk bedre kår ved å flytte fra Gamlebyen og fra det militære der.

Fredrikstad havn var den gang Gressvikfloa. Her var det handle allerede før Fredrikstad ble grunnlagt i 1567.

I 1850-åra begynte det å bli mer liv i Trosvikområdet. Det ble bebygd ved Trosvikstranda, mot NTP og ved Korsepynten. Det var fremdeles beiteland opp mot Trosvik hovedgård. 1/1-1860 ble Sagbruksprivilegiene opphevet. Det satte fart i området, og flere sagbruk ble etablert og Fredrikstad ble en stor industriby. Man var nå ikke avhengig av vannkraft, men benyttet kullfyrte maskiner. 1860-70-åra ble Holmen-området bebodd av arbeidere som blant annet arbeidet på sagbruket på Seiersten og andre steder i nærområdet. En ustrukturert utbygging av dårlige hus med elendige sanitære forehold. Det var et stort prosjekt å lukke Evja/Veumbekken. Mye ble gjort på 1920-tallet, og i 1939 ble den lukket helt.

I dag er Holmen et sentrumsnært attraktivt område, og i 1979 ble det besluttet at området skulle bevares. I 1980 og 1990 ble det gjort mange forbedringer, og selv om det i dag ligger litt lavt på levekårsstatistikken, vil dette arbeiderstrøket bli meget populært i fremtiden, spådde Svandahl. Kanskje åpnes Evja igjen for å ta noe av overvannet i fremtiden. Det kan bli spennende avsluttet han sitt kåseri.

Vår leder, Per Edvardsen, takket for kåseriet og overrakte blomster som takk for en interessant forelesning om området vi holder til. Så var det kaffe og noe å bite i på programmet. Fine gevinster ble også loddet ut, før leder kunne ønske velkommen til neste møte mandag 27. november. Da lovet han en stor overraskelse.

REF»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter