FORENINGSNYTT – FREDRIKSTAD Årsmøte i Holmen Pensjonistforening

Det har vært avholdt årsmøte i Holmen Pensjonistforening. Vi gjengir nedenfor referatet fra møtet som stod i Fredrikstad Blad den 25. februar.

«Årsmøte ble avholdt mandag 13/2 2017 på Holmen Eldresenter: Leder Susanne ønsket velkommen, til stede var ca. 40 personer.

Dagen er din ble sunget. Årsberetningen ble lest og godkjent. Regnskapet for 2016 ble lest av kasserer Randi Karlsen med et lite underskudd som ble godkjent.

Årskontingenten kr. 200,- året, inngang kr. 20,- årer kr. 10,- godkjent. Honorar til styret, kjøkkenkomite, revisor og regnskapsfører. Regnskapet er utført nøye.

Roy Olsen med gitar og munnspill åpnet årsmøtet med noen koselige melodier før «alvoret» så morsomt ble sagt fra referent Susanne.

Ingen forslag innkommet. Valgkomiteens forslag til nytt styre i 2017: Leder Susanne Michelsen 1 år, Kasserer Randi Karlsen 1 år, Sekretær May Unni Aarum 1 år, Styremedlemmer Ingrid Kristiansen, Anna Snekkenes. Revisor Gunnar Delås, Wilhelm Eidsgård ny i år. Varamedlemmer: Anne Pedersen, Wilhelm Eiodsgård.

Valgkomiteen: Ingrid Kristiansen, Anne-Grethe Gilberg, Kjøkkenkomiteen: Ingrid Kristiansen: Ingrid Kristiansen, Erna Moe, Mary Brynhildsen og Anne Pedersen.

Valgkomiteens forslag godkjent.

Så spilte musikken opp med flere av de gode gamle melodier som «Mye lys og varme», «Hadde en gang en båt» og sleng en slant i brønnen», «Bedre og bedre dag for dag», «Ramona» og alle sang vi med.

Så var det tid for kaffepause. Bordverset ble sunget. Påsmurt julekake og deilig kringle ble servert. Loddsalg ble det også med mange fine gevinster og blomster. Trekningen ga fornøyde vinnere. Avslutningen nærmet seg og vi sang som vi alltid gjør, «La oss leve for hverandre». Susanne ønsket alle vel hjem med ønske om å se hverandre 13/3 hvor underholdningen vil være barnekor fra menigheten 3.16 som har navnet «Soul Kids»

Ref. May Unni Aarum»

SE ALLE NYHETER...