FORENINGSNYTT MOSS – Mosseregionens senior Høyre på tur

For de som er interessert i historie, kan det av og til være en opplevelse å se litt på de nære ting – lokalhistorie. Mosseregionens senior Høyre har vært har vært på en rundtur i Østfold som må ha vært en flott opplevelse for deltagerne.

Vi gjengir fra et innlegg i Moss Avis den 13. juni i sin helhet:

«Mosseregionens senior Høyre. Sommertur 6. juni 2017

Siste møte før sommeren var sløyfet til fordel for en tur i nabolaget. Med Hovlands turbuss reiste et tyvetalls medlemmer rundt i Rygge og Råde og endte opp i Engelsviken. Der ventet en solid fiskesuppe, eplekake og kaffe.

 

Underveis ble det orientert om det vi reiste forbi. Terje Torsteinsen tok for seg Larkollen med sin hotellhistorie. Det fattige strandstedet som for århundrer siden ble militært befestet og som fortsatt har anlegg av både sivil og militær beredskap. Drivstoff til flyene på Rygge kan losses ved dypvannskai, lagres i svære tanker i Larkollen og kan gå i rørledning til flyplassen.

 

Hollendersteinen som i sin tid ble gjemt under svære vedstabler og solgt etter volum for ved- pris til hollendere, var ikke glemt.

 

Kåre Sørby ga glimt av herregårdene Værne kloster og Tomb. Værne var virkelig kloster for Johannitterne i de fire-fem første århundrer etter ca. år 1170. Ved reformasjonen ble alt kirkelig gods ekspropriert av kongen. Han satte lensherrer til å styre med disse svære landeiendommene, og de kunne fylle opp kassene til både adel og konge.

 

Etter Kristian IV’s mange dyre kriger ble kassa hans mer enn tom, og han måtte selge unna. Christian Wind ble den første private herregårdseier i 1680. Han bygget det framhuset som står der den dag i dag. Hans barnebarn giftet seg med Carsten Sibbern og Sibbernslekta har dyrket klosterjord i 283 år. Værne kloster ble delt mellom brødre i 1840. Mathias beholdt 2/3 og Carl (amtmannen) bygget opp Carlberg på sin 1/3. Værne kloster ble solgt ut av slekta i 2013 til Carl Gauterud, så gårdsnavnet passer igjen til eieren.

 

Tomb eies i dag av Normisjon som driver en kristen videregående skole med 240 elever, delvis på internat. Landbruksskolen ble startet av Indremisjonen i 1938. Det er i dag full drift av 1000 mål skog og 1000 mål innmark, stell av griser og sauer, kuer og hester.

 

Storgården Tomb er kjent i skriftlige kilder allerede fra 1291. Siden har den ene adelsslekten fulgt den andre. I 1814 satt Mathias Sommerhjelm der. Han var i Christian Frederiks regjeringsråd og ble både minister og statsminister for Carl Johan. Begge har gjestet Tomb og mange kulturpersoner har avlagt visitter: Welhaven, Peter Chr. Asbjørnsen, Ole Bull og andre.

 

På veien sydover langs raet kunne Kåre fortelle om isen som for 10.000 år siden lå kilometertykk over landskapet og presset jordskorpa ned. Havet stod den gang 180 meter høyere i Østfold.

Da vi nærmet oss Engelsviken kunne Ivar Ernø fortelle om det idylliske strandstedet med sin fiskeindustri. Her var det tre fabrikker, men nå er det bare en igjen.

 

Referat kåre»

Innlegget er noe forkortet.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…