FORENINGSNYTT – MOSS

Vi sakser fra Moss Avis den 6. mars et referat fra Moss Pensjonistforening:

Moss Pensjonistforening – hyggemøte 1. mars

Hildegard åpnet møtet : Vi i styret og festkomiteen ønsker dere alle velkommen, og ønsker også Ingvild Vatne velkommen. Hun skal fortelle oss om Home start. Vi har fått takkekort fra et av medlemmene som har fylt år. Sekretær leser referat fra styremøtet 22. februar.

Vi synger først: No livnar det i lundar.

Home start er en forening som hjelper sårbare familier. Familiekontaktene kommer hjem til familiene 2 – 4 timer i uken, de skal være en støtte for familiene, hjelpe til med lekser mm, samt være et  supplement til det offentlige hjelpeapparat, eller som i familier flest, være den eneste hjelper. Familiekontakten avlaster også med å ha barna , f.eks. i helger. Moss kommune hjelper til med ferieturer for barn som ikke har mulighet, som til Hunderfossen eller lignende.

Sanitetsforeningen lager selskap til barn som har fødselsdag. 47 familier blir hjulpet i Moss. Familiene ber selv om hjelp. I familien må det være minst et barn under skolepliktig alder.

I Moss var det 14% sårbare familier. På landsbasis er det 10%.

Det er 31 avdelinger av Home start i Norge. Det er 54 familiekontakter i Moss hvor det er 24 timers vakter. En familiekontakt må gå gjennom et forberedelseskurs og legge frem politiattest.

Nå skal det smake med kaffe og deilige snitter fra festkomiteen. Så kommer dagens høydepunkt, nemlig islandsmoens sangkor og Larkollens Musikkorps. De underholder oss en time med fantastisk sang og musikk, med Hilde og Ivar som ledere.

Og en fullsatt sal tar veien hjem. Neste møte er 5. april.

Karl E. Ernø

sekretær”

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...