FORENINGSNYTT – RYGGE

FORENINGSNYTT – RYGGE

Rygge Pensjonistforening har avholdt et medlemsmøte med meget godt fremmøte. Vi gjengir nedenfor referat fra møtet. Referatet er hentet fra Moss avis den 22. mai.

«Rygge pensjonistforening kan atter se tilbake på et meget vellykket hyggemøte. Oddvar Løkkeberg kunne ønske velkommen til et til nærmest fullt møtelokale. Nær 70 deltagere!

Einar Solem stod igjen for den musikalske underholdningen og han fikk forsamlingen med seg i allsang av gamle kjente vårsanger og derved var tonen for et godt møte satt.

Leder kunne deretter presentere kveldens foredragsholder, Hans Magnus Lie, som er leder for Rygge Bo. Han startet med å orientere litt om foreningens historikk som gikk ca. 20 år tilbake i tid hvor Leif Svarstad og noen venner luftet tanken om dannelse av et bofellesskap for seniorer i Rygge. Dette gikk fra tanke til handling og Rygge Senior Bo ble stiftet 09.o2.2006.

Rygge Senior Bo har i dag 93 medlemmer. Stiftelsen består av et styre med fem medlemmer og to varamedlemmer.

Det var ekstra hyggelig at Leif Svarstad deltok på møtet. Han er nå varemedlem i styret.

Hva er en seniorbolig?

En helt vanlig bolig med noe i tillegg som:

-leilighet med universell utforming

-fellesarealer for opphold og aktiviteter (stue, fellesrom, eget kjøkken, hobby, trimrom etc.)

-tilgang til gjesterom, gjestehybel

-boder og andre funksjoner for oppbevaring, som seniorene vil ha med seg i prosjektet

-utenom de fysiske kvaliteter ønskes kvalitet som sosial omgang, trygghet, service og omsorg

Ovenstående kvaliteter er ivaretatt i de leiligheter som er bygget og for lengst ivaretatt i bruk i Goenveien på Halmstad, til sammen 42 leiligheter.

Det første bygget med 26 leiligheter ble klart for innflytting i 2011 – 2012. Dette bygget ble for øvrig tildelt Rygge Kommunes pris for god byggeskikk. Et bygg som i ettertid viser seg å være meget vellykket, og som svarer helt til forventningene, noe også de øvrige leilighetene på Goenfeltet gjør.

Lie kunne også opplyse at Rygge Senior Bo nå er i gang med å planlegge bygging av nye seniorboliger på deres gjenværende tomt på Halmstad.

Statistikken vi ser:

-i Norge vil det om kort tid være 1 million mennesker over 70 år

-en av fire over 80 år har behov for sykehjemsplass

-en av tre over 70 år lider av ensomhet

-betydelig flere eldre har behov for tilpasset bolig i nær fremtid

-det er underskudd på tilpassede boliger og sykehjemsplasser

-det er for få pleiere til de behov som et økt antall eldre tilsier

-stadig større sykelighet blant de eldre

Rygge Senior Bo har derfor liten forståelse for at Rygge kommune ikke vil spille mer på lag med Rygge Senior Bo i deres søken etter tomter for bygging av seniorboliger i Ekholt-området. Boliger til medlemmer bosatt på Ekholt som fortsatt ønsker å bo i dette området.

Lie fikk en rekke spørsmål fra en lydhør forsamling om leiligheter, innredning, bruk av fellesarealer, priser på leiligheter m.m.

Leder takket Lie for en meget interessant orientering og ønsket ham og styret til lykke i deres videre arbeid for bedring av eldres boforhold i kommunen.

Etter Lies orientering var det igjen tid for sang og musikk, bespisning, loddsalg og hyggelige samtaler ved bordene. Foreningen fikk flere medlemmer denne kvelden, men det er plass til mange flere.

Leder minnet til slutt om påmelding til sommertur og ønsket alle vel hjem.

OL/EWJ»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…

Arne Vestergaard Larsen
Følg Arne Vestergaard Larsen:

Redaktør

Styremedlem og nettredaktør i Seniorsaken Østfold. Medlem siden 2010 og valgt til leder i 2012, frem til 2016. Fra Skive i Danmark, flyttet til Sarpsborg sommeren 1969. Han har arbeidet innen bygg og anlegg og underviste på Østfold Fagskole til han pensjonerte seg i 2010. Tidligere politisk aktiv, interessert i jakt og fiske.