Foreningsnytt – Rygge

Forsvarets seniorforbund, avdeling Rygge avholdt medlemsmøte 10. oktober. Vi gjengir referat fra møtet nedenfor:

 «Forsvarets fellesforbund, avdeling Rygge avholdt medlemsmøte 10. oktober. Det ble en både interessant og givende aften med kåseri om Rygge fra kongesete på Værne kloster og fram til nyere tid. Vi fikk presentert virkningen av noen kompliserte pensjonsregler og fra foreningen sentralt fikk vi høre om hva de gjorde for medlemmene i alle lokalforeningene.

Arnulf Johannessen fra Moss og Omegn Tenkepark kåserte om Ryggebygda. Hans historiske og personlige kunnskaper fanget en lydhør forsamling. Rygge er en av de minste kommunene i Østfold, men den historiske betydningen av området kan se virkningen av 6000 år tilbake. Fra eldre steinalder, gravhauger fra bronsealderen, småkonger fra jernalderen (en konge som het Skjold, men noe uklart om han har levd) og Varna/Rygge som et maktsentrum. Dette vises blant annet i konstruksjonene av kirken fra ca. 1170. Han snakket om storhetstiden til Værne Kloster, Johannitterordenen og overgangen til Sibbern familien og senere Sundt familien.

Navne herregård blir misbrukt i dag, det som egentlig ligger i ordet er at herregårdene var et lensherresete. Østfoldbanene kan vi på mange måter takke Carl Sibbern for. Det mange ikke er klar over er at Værne kloster en periode drev melkekondenseringsfabrikk og hadde avdelinger i 6 land. For ikke å snakke om en «sannferdig» spøkelseshistorie fra 1942. I det store og hele et underholdende og interessant kåseri.

Per Anders Volden fra foreningen sentralt snakket om pensjon og de kompliserte reglene som fører fram til hva du får på konto med bruttoregler og nettoregler. Han snakket om etterlattepensjon og avkortninger og behovet for å stå lenger i jobb for ikke å snakke om samordninger. Statens pensjonskasse og folketrygden og betydningen av kjønn og fødselsdato, når en ble gift og andre individuelle ting i livet skjedde. Han viste også til endringer som ingen hadde anelse om hva de kunne resultere i.

-Politikerne kan mistenkes for å fastsette en endring som i sin tur blir matet inn i et datasystem. Datasystemet behandler noe som påvirkes av alle bestemte parameter og som kommer i din nye pensjon. Noe som mange ikke tenker om helsen begynner å skrante at det kan bli behov for hjelp og assistanse ved sykdom, en fullmakt til en betrodd person. Fremtidsfullmakt kan være løsningen. En fremtidsfullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren ved alvorlig svekket helbred. Det kan både økonomiske og personlige forhold. Mer i neste melding.

Til slutt tok han for seg betydningen av å se hva forsikringene dine dekker. Det er store forskjeller mellom selskaper.

Regionleder Ove Aardal tok for seg betydningen av engasjement, kort og godt at alle forsvarets pensjonister er med på å forme framtidens Forsvarets seniorforbund.

Sigmund Skreiber»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter