Forhandlingsrett for pensjonistene!

Vi kan være enige med Jan Davidsen og Pensjonistforbundet i mangt og meget. Det er forholdsvis enkelt å være enig i at pensjonistene burde ha en meget større innflytelse, og gjerne også at de bør ha forhandlingsrett overfor staten. Den ordning man har i dag ved at noen av de ledende pensjonistorganisasjonene har drøftingsrett, tjener ikke pensjonistene. De taler for døve ører og taper hvert eneste ett av de store slagene.

Det skal i dag være vel 900.000 pensjonister i Norge

Pensjonistforbundet har vel 225.000 medlemmer.

Skulle Pensjonistforbundet få gjennomslag for sitt krav om forhandlingsrett så ville dette være en diskriminering av de andre pensjonistorganisasjonene og majoriteten av pensjonistene. Dette er en diskriminering som aldri vil bli godtatt- ikke av oss og heller ikke av de andre pensjonistorganisasjonene.

Skulle noen kunne få en slik forhandlingsrett, så måtte det være en allianse av de ledende pensjonistorganisasjonene som kunne representere majoriteten av pensjonistene.

Vi gjengir noen avsnitt fra ABC-nyheter den28. juli:

«-Få slutt på aldersdiskrimineringen og la oss få forhandlingsretten tilbake!

 

Over 700.000 i Norge er i dag over 67 år. Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen ber partiene ikke glemme pensjonistene – Det er farlig hvis en stor gruppe i samfunnet føler at de ikke blir hørt, advarer Davidsen.

-Vår viktigste sak i valget er at vi vil ha slutt på aldersdiskrimineringen gjennom at vi får forhandlingsrett i lønnsforhandlingene, sier Davidsen til ABC-nyheter.

Pensjonistforbundet representerer over 225.000 medlemmer.

Davidsen ønsker at forbundet skal bli den femte hovedorganisasjonen og en del av trepartisamarbeidet mellom staten, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.

Det vil innebære at Pensjonistforbundet får forhandlingsrett over folketrygden, og at lønnsmottagere i ytterste konsekvens må streike for pensjonen.

 

-Regjeringen må se fordelene ved at pensjonistene føler de blir sett, hørt og lyttet til. Det er farlig hvis en stor gruppe i samfunnet føler de blir oversett, sier Davidsen til de politiske partier.

 

-De som vil gi pensjonistene forhandlingsrett, vil få mange stemmer!»

Det ville være utopi om Pensjonistforbundet skulle få en eksklusiv forhandlingsrett på vegne av pensjonistene. De andre pensjonistorganisasjonene og pensjonistforeningen ville aldri godta det. Vi tror heller ikke at en eventuell ny AP-regjering vil gå inn for en slik diskriminering.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter