Forslag om å fjerne gebyrer for minstepensjonister I Moss!

Moss Avis har den 17. oktober et interessant innlegg som vil kunne føre til en lettelse for kommunens minstepensjonister. Vi gjengir forslaget til Anne Bramo i det følgende:

«Jeg vil foreslå at vi fjerner egenandeler innen helse og pleie for byens minstepensjonister, sier Anne Bramo.

Hun tenker på egenandeler og gebyrer innen tjenester som hjemmehjelp, trygghetsalarmer, middag levert hjem og korttidsopphold på sykehjem.

-Bakgrunnen er at det blir stadig flere eldre og de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Men tjenestene som hjemmeboende etter hvert må ha for å greie seg,  er blitt så dyre at minstepensjonistene kan få problem med å betale for disse, sier Bramo.

Hun opplyser at 14% av pensjonistene eller 8.610 personer, hadde minstepensjon ved utgangen av 2016.

Regnestykke

I dag koster det 3.170 kroner per år i egenandel å ha trygghetsalarm. Hvis vi lar minstepensjonistene slippe å betale for denne tjeneste, vil det koste Moss kommune 1,5 millioner kroner i form av tapte inntekter pr. år, har Bramo regnet ut.

Hun vil legge frem forslaget når formannskapet og bystyret skal behandle budsjettet for 2018.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter