Jonas Gahr Støre

Gahr Støre ville vært for sent ute!

Vi har med interesse lest et innlegg i ABC-nyheter av 5. september som gir grunnlag for ettertanke.

Det dreier seg om den blå-blå gavepakken til pensjonistene – 3 milliarder i skattelettelse.

 

Enslige pensjonister har fått 100% av grunnbeløpet i folketrygden, mens gifte og samboende pensjonister inntil i fjor fikk 85% av grunnbeløpet. I fjor innførtes en reduksjon av denne avkortningen, fra 15 til 10%. Det ga som resultat at hver av de samboende pensjonistene fikk kr. 4.000,- mer å rutte med.

Og pensjonistene jublet!

 

Arbeiderpartiet slo fast i sitt alternative budsjett for 2016 at redusert avkortning til gifte og samboende pensjonister ikke var noe som partiet ville prioritere.

Nå foran valget er det derfor stor spenning om hva Gahr Støre vil foreta seg hvis han ender opp som statsminister. Gahr Støre gir nå uttrykk for at gavepakken blir stående.

-Vi mente det fantes andre og mer treffsikre måter å nå landets pensjonister på enn dette. Det må vi leve med og heller jobbe på andre måter, sier Gahr Støre.

 

Skulle Gahr Støre likevel ha ønsket å reversere beslutningen om å redusere nevnte avkortning av grunnbeløpet, så ville har egentlig vært for sent ute!

Pensjonistene hadde jublet for tidlig.

 

I mellomtiden hadde regjeringen nemlig innført en ny skatt – trinnskatt. Siden de aller færreste hadde hørt om denne skatten før de fikk se den på skatteseddelen sin, må det kunne gå an å si at trinnskatten var «snikinnført».

Trinnskatten innebar at for de fleste ble gevinsten ved redusert avkortning av grunnbeløp, mer enn eliminert av trinnskatten. Altså har pensjonistene flest ikke fått noen skattereduksjon, men heller en skjerping av skatten.

«Gi bort og ta igjen» heter dette – «juks og fanteri» vil kanskje noen andre si!

Noen som føler seg lurt?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter