Gleden varte ikke lenge!

Sjokkerende trygdeoppgjør – kun 0,38% til pensjonistene

SENIORSAKEN ØSTFOLD skrev den 15. mai om det overraskende resultat av det budsjett som ble fremlagt – pensjonistene fremsto som budsjettvinnere! Tro det eller ei!

Helt rolige var vi ikke. Vi har tidligere opplevd at goder staten bevilger på et område, skaper «budsjettmessige dekningsbehov». Disse blir dekket med tilsvarende innstramminger et annet sted. Staten gir bort og tar igjen! Juks og fanteri!

SENIORSAKEN ØSTFOLD har vært spesielt opptatt av to saker som denne våren har opprørt pensjonistene. Den ene er de papirløse trygde- og pensjonsutbetalinger fra NAV, en kamp som synes å være tapt. Den andre er underreguleringen av pensjonene som nå altså er vedtatt i forbindelse med årets trygdeoppgjør. Resultat 0,38% tillegg i pensjonene. Full seier for myndighetene igjen. Tragisk!

For 3. år på rad reduseres pensjonens realverdi. Dette er bevisst, villet politikk!

Noen få av pensjonistorganisasjonene har drøftingsrett i spørsmål som vedrører pensjonistene. Drøftingene følger et fast mønster. Pensjonistorganisasjonene legger frem sine synspunkter, myndighetene hører høflig etter, tar synspunktene til etterretning – og gjør som de allerede har bestemt. Dette er spill for galleriet!

Dette er mulig bare fordi myndighetene sitter med all makt. 900.000 pensjonister, pensjonistforeninger og pensjonistorganisasjoner sitter på hver sin tue uten hver for seg å kunne mobilisere den motmakt som skal til for å vinne gjennom hos myndighetene.

Det er vanskelig å se noe annet enn at pensjonistene må samordne sine interesser på en helt annen måte enn i dag. Målet må være å endre maktforholdene!

-SENIORSAKEN ØSTFOLD utfordrer derfor lederne av de store pensjonist-organisasjonene til å legge markeringsbehov og prestisje til side, og at de kommer sammen for å utrede mulighetene for å danne en storkoalisjon av pensjonistforeninger. Denne koalisjonen skulle få mandat til å forhandle samlet for sine medlemmer i møte med myndighetene. Ikke gi myndighetene muligheten til å opprettholde en «splitt og hersk-situasjon»

En storkoalisjon på 6–700.000 medlemmer skulle kunne fremstå som en maktfaktor myndighetene ikke skulle kunne ignorere.

Dette angår mange!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

 

SE ALLE NYHETER...