Helse og omsorg – legg til rette for private aktører!

Vi har forståelse for politikere og andre som gremmes over at noen få store aktører i helse- og omsorgssektoren henter ut milliarder fra vår velferdskasse og skysser overskuddene til skatteparadiser. Aftenposten har grundig belyst dette i artikler av 29. og 30. november.

De nevnte aktørene er kjent for å ta «blodpriser», men likevel blir de brukt av kommuner over det ganske land. Og hvorfor er det slik?

Det er ganske enkelt for få tilbydere i markedet. Dette påvirker naturligvis prisene. Følgende klipp fra Aftenposten 29. november sier noe om hva konsekvensene av dette kan bli:

 

«Før sommeren 2015 er Hobøl kommune i Østfold i en presset situasjon. De ansatte ved kommunens sykehjem skal ha ferie. For de 29 beboere på Hobøl bo- og behandlingssenter trengs det hjelp, en hjelp som er krevende å skaffe på et lite sted.

Liv Høgås Steen, sykehjemmets leder, opplever at hun ikke har noe annet valg enn å bruke et bemanningsbyrå og betale hva det koster.»

Hun hadde ikke noe valg – det var bare en tilbyder tilgjengelige!

Politikere på venstresiden omtaler private aktører i helse- og omsorgsmarkedet som «omsorgsprofitører». De insinuerer derved at de driver på kanten av det som er lovlig – eller på den gale siden!

Det som er beklagelig ved dette, er at de som uttaler seg slik, skjærer alle over en kam og etterlater et inntrykk om at «alle» private aktører i helse- og omsorgsmarkedet er «profitører». Det er slik at når en usannhet blir gjentatt mange nok ganger, så blir den til slutt oppfattet som en sannhet!

Det er dessverre aktører i helse- og omsorgsmarkedet som utnytter mangelen på konkurranse og henter ut urimelig store fortjenester. Men dette gjelder jo ikke alle.

Politikere og det offentlige for øvrig skulle være tjent med å endre sine holdninger og se på private aktører som et verdifullt og nødvendig supplement til offentlige tilbud. Det offentlige har allerede betydelige kapasitetsproblemer som kommer til å øke etter hvert som det blir flere eldre.

Det vil alltid være et marked hvor det er behov for og plass til private aktører.

Vi har tidligere gitt uttrykk for at det offentlige bør legge til rette for et dynamisk samarbeid med private aktører, slik at de som eksisterer i dag kan få utvikle sine virksomheter og at nye kommer til! Dette skulle øke den samlede kapasiteten, øke konkurransen, og bedre både kvalitet og pris. Brukerne vil få flere valgmuligheter, noe de skulle ha en selvfølgelig rett til!

Holdningen om at private aktører i helse- og omsorgsmarkedet er «profitører», kan skremme potensielle nye aktører fra å etablere virksomheter. Derfor er det viktig at denne holdningen endres i positiv retning:

 «Private aktører ønskes velkommen!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter