Helsepartiet – Trenger vi egentlig et nytt parti?

Helsepartiet er en ny aktør i vårt politiske landskap. Vi har fra før flere småpartier som svever vekselvis under og over sperregrensen. Trenger vi enda et slikt parti? Vi synes det er grunn til å stille spørsmålet.

Det at noen ildsjeler går til det skritt å etablere et nytt politisk parti, må vel ene og alene skyldes det faktum at de ikke har opplevd å få prioritet og gjennomslag for sine hjertesaker gjennom de allerede etablerte partier. Hjertesaken er helse!

Lise Alsvik er leder for det nye partiet. Hun fremhever at helse er det aller viktigste uansett. For det nye partiet er dette den ene saken, mens det for de andre partiene er en av flere saker.

– Det må være en tankevekker og et nederlag for de politiske partier at det oppleves at helsespørsmål har hatt så lav prioritet at noen finner det nødvendig å stifte et nytt politisk parti. På samme måt må dette være en tankevekker for pensjonistorganisasjonene som ikke har maktet å påvirke myndighetene i tilstrekkelig grad når det gjelder tildeling av ressurser til helsevesenet.

Det er vel kjent at helsevesenet i Norge kjemper med ryggen mot veggen. De blir ikke tildelt ressurser nok til å opprettholde den kapasitet og kvalitet som må kunne kreves. I tillegg ser helsevesenet ut til å være mangelfullt organisert. Dette medfører jevnlig feil i behandlingen av pasienter med til dels alvorlige konsekvenser. Det hører også med i bildet at presset på helsevesenet bare kommer til å øke etter hvert som eldrebølgen ruller inn over oss.

Helsepartiet har ikke til hensikt å være et protestparti. De vil være en vaktbikkje og arbeide for at alle mennesker får det samme helsetilbudet og en god livskvalitet.

Østfold er det første fylket hvor Helsepartiet etablerer et fylkesparti. En viktig sak for det nye fylkespartiet er sykehuset på Kalnes. Et topp moderne sykehus og en kjempeinvestering. Dessverre oppleves det at det fortsatt er meget som ikke fungerer.

Vi vil ønske ildsjelene som står bak etableringen av Helsepartiet lykke til med de utfordringer som ligger foran dem.

Helsepartiet har åpenbart en misjon – men skulle vi egentlig trenge et nytt politisk parti?

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...