Helsevesenet igjen – Det svikter i kvalitetssikringen!

Helsevesenet igjen – Det svikter i kvalitetssikringen!

Vi har på annen plass omtalt helsevesenet som kjemper med ryggen mot veggen. Det er tankevekkende at vi til tross for at vi har et godt utbygd helsevesen, stadig opplever at det er tilfeller av grov svikt og mangler. Det er alt for mange slike tilfeller!

Noen av tilfellene har tragisk utfall, jfr.:

* artikkel i VG: «Willy (71) utløste trygghetsalarmen 4 ganger – neste morgen var han død»

* tidligere: «Kvinne i 60-årene døde av avmagring i sitt eget hjem

* tidligere: «Dement dame 83 frøs i hjel».

I debatten omkring dette, så har vi ikke sett noen som snakker om kvalitetssikring.

Det er jo det helt sentrale spørsmål?

Det finnes utvilsomt prosedyrer, beskrivelse av roller og ansvar i de forskjellige etater som skal sikre riktig gjennomføring av pålagte oppgaver. Men dette har ingen som helst verdi dersom det ikke gjennomføres en kontinuerlig kontroll over at prosedyrene følges fra A til Å.

Hvor mange av feil og mangler som forekommer, kunne ha vært unngått om kvalitetssikringen hadde fungert? Dette burde ansvarlige i helsevesenet tenke nøye igjennom.

Et spørsmål i denne forbindelse er om ikke etater i Helsevesenet som sykehjem og sykehus burde være kvalitetssikret ved sertifisering i henhold til internasjonal anerkjent kvalitetstandard, som f. eks. ISO standardene.

Er det noen i helsevesenet som tar denne ballen?

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…