HVA ER VIKTIG FOR DEG? – Eldreomsorg i Eidsberg kommune

Det kan vel være slik at man legger opp eldreomsorgen i de forskjellige kommuner etter hva man tror er viktig for de eldre. Dette kan jo være et fornuftig utgangspunkt, men hvor ofte spør man egentlig de eldre hva som de selv mener. Dette burde kunne komplettere og styrke beslutningsgrunnlaget. Vi vet ikke i hvilken grad man virkelig spør de eldre, men vi et blitt oppmerksomme på et interessant tiltak i Eidsberg kommune. Tiltaket retter søkelyset på spørsmålet, samtidig som engasjementet av unge helsefaglærlinger er med på å bygge bro over generasjonskløften.

Vi gjengir i sin helhet en artikkel som stod i Smaalenenes Avis 7. juni:

“Hva er viktig for deg?

På Edwind Ruuds Omsorgssenter ble «Hva er viktig for deg – dagen» med kaffe, kaker og koselige samtaler.

 

Eidsberg:

Ni helsefaglærlinger i Eidsberg kommune fikk i oppgave å markere «Hva er viktig for deg- dagen»

-Vi hadde en idedugnad og lærlingene fant ut hvor de skulle være og hva de skulle gjøre. Dette er en engasjert gjeng det er lett å finne på ting med, sier Marianne Maugsten Røren(58) fra Eidsberg som har ansvar for lærlingene i kommunen.

 

Fokus på beboerne

Lærlingene inviterte alle beboerne ved omsorgssenteret til kaffe og kaker. Markeringen gikk ut på å finne ut hva som er viktig for hver enkelt, og svarene var variert og forskjellig.

 

-Jeg synes det er fint å kunne være med på denne dagen. Vi gjør noe annet enn vanlig og noe som betyr noe for beboerne, sier Tina Korsmo Jensen (19) fra Eidsberg.

 

-Når vi spør beboerne hva som er viktig for dem, får vi reflektert over alle svar vi får. Jeg tror de føler at de blir mer sett , pluss at dette er sosialt og mange blir samlet, sier Maren Josefine Solbrekke (19) fra Eidsberg.

 

Tor Bergersen (64) deltok på markeringen. Hans svar på spørsmålet var enkelt – sjakk!

 

-Sjakk er viktig for meg, fordi jeg synes det er moro. Jeg lærte å spille sjakk da jeg kom til Edwin Ruuds og jeg spiller hver dag, sier han.

 

Lære å tenke annerledes

-Dette er en unik sjanse for lærlinger til å tilegne seg livsvisdom. De kommer nærmere og blir bedre kjent med beboerne, samtidig som de kan tenke hva slags fokus de skal ha videre, sier Maugsten Røren.

 

-De lærer å tenke annerledes for å kanskje kunne glede andre enda mer, legger hun til.

Korsmo Jensen og Solbrekke sier de trives i jobben i helsesektoren og begge kan tenke seg å fortsette videre med dette.

 

-Det er alltid noe nytt å lære, alle mennesker er forskjellige, og jeg vokser selv som person med denne jobben, sier Solbrekke, som senere tenkere å utdanne seg til jordmor.

 

-I dag har vi lært hva de eldre setter pris på, og etter at for eksempel Tor sa sjekk var viktig for ham, har både jeg og Maren fått ideen om å arrangere spillkveld med forskjellige spill. Det tror jeg flere ville satt pris på, sier Korsmo Jensen, som kunne tenke seg en utdanning som sykepleier”.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Jan Arne Falla

Lokalkontakt – Indre Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…