Hyggelig møte med seniorer i Indre Østfold

Seniorsaken Østfold, som opprinnelig var et lokallag i Sarpsborg, har tidligere arrangert alle sine månedlige temamøter i Sarpsborg. Nå når vi er et fylkeslag, har vi sett det som viktig at vi også kommer oss ut i andre deler av fylket slik at vårt nærvær oppleves. Således har vi i den senere tid arrangert møter i Fredrikstad og Moss, og nå var det turen til Indre Østfold.

Vårt møte den 1. november ble arrangert i kulturhuset på Mysen. Det var lagt opp som et introduksjonsmøte hvor formålet var å gjøre Seniorsaken og foreningens virksomhet kjent. Og så ville vi jo gjerne treffe medlemmer og andre seniorer i Indre Østfold. Det var derfor hyggelig at så mange hadde våget seg ut i høstmørket for å besøke oss. Det ble en velfylt sal!

Våre gjesteforelesere denne gangen var Knut Christian Høvik, generalsekretær i Seniorsaken og kommunikasjonssjef Christin Engelstad. De ga en fyllestgjørende informasjon om foreningens formål og virksomhet. Vi gjengir nedenfor hovedsaker i deres presentasjoner.

Seniorsaken ble etablert for 15 år siden av en gruppe sinte menn som synes at seniorer i Norge ble stemoderlig behandlet. Det var kjendiser som Rolf Wesenlund, Vidar Lønn Arnesen med flere som stod i spissen for bevegelsen.

Seniorsaken skal være seniorenes stemme i samfunnet, og deres vaktbikkje. Foreningen skal følge med i alle vesentlige saker som vedrører seniorer i Norge, og si fra om det er forhold som ikke tjener seniorene. Vaktbikkja skal få lov til å bjeffe og om nødvendig bite i buksebeinet.

De eldre er ikke lenger det de en gang var. Vi lever gjennomgående sunnere og lenger. Vi er aktive og har generelt en bedre økonomi enn våre forgjengere.

-Eldrebølgen som nå etter hvert velter inn over oss, blir alt for ofte ensidig fremstilt som et problem. Her finnes nok av utfordringer. Men Seniorsaken mener at det i langt høyere grad må fokuseres på at seniorene er en formidabel ressurs og at de fortjener anerkjennelse for dette. Tenk bare på at seniorene gjennom frivillige innsatser representerer en verdiskapning som utgjør ikke mindre enn 25 milliarder kroner i løpet av et år. Det er omtrent på samme nivå som det som fiskerinæringen gir.

Seniorsaken ser det som sin oppgave å bekjempe alle former for diskriminering av de eldre. Her er det gode grunner til å være på vakt. En meget aktuell sak er den årlige underregulering av pensjonene. Noen har den oppfatning at det er rett og rimelig at pensjonistene skal ha en lavere lønnsutvikling enn arbeidstakere. Seniorsaken synes ikke det.

Et annet område er den pågående digitaliseringen. Seniorsaken vil ikke være noen bremsekloss i denne forbindelse, men krever at omleggingen skjer på en måte som tar hensyn til de mange eldre som ikke har, og aldri vil få digital kompetanse. Her er det nok å følge opp! Se bare til eksemplet med lønnsslippen fra NAV som ikke lenger kommer i postkassen. Myndighetene velger å se helt bor i fra alle de minst 300 000 som ikke har digital kompetanse og kan hente sine informasjoner fra nett. Hvor arrogante går det an å være!

Vi har et stort demokratisk problem. I styrende organer er pensjonistene praktisk talt fraværende. På Stortinget er det nå bare 2 representanter som skal ivareta interessene for nær 900.000 pensjonister. Dette er hinsides alle demokratiske prinsipper.

Myndighetene har gjennom de seneste 10-år gjennomført en rekke inntektsregulerende særtiltak overfor pensjonistene. Dette gjelder betydelige beløp. Det er til myndighetens fordel at hvert av disse tiltakene etter hvert glemmes, slik at de kan fortsette å ture frem.

Dette kan de også fordi de sitter med all makt, og for at pensjonistene så langt ikke har greidd å samordne sine interesser og stå frem samlet med en motmakt myndigheten ikke kan ignorere. Derfor tar Seniorsaken til orde for et nærmere samarbeid med andre senior- og pensjonistorganisasjoner. Det kan være spiren til noe.

Seniorsaken er invitert til en dialog med regjeringen om statsbudsjettet for 2019.

En liten lekkasje – Seniorsaken kommer til å skifte navn i løpet av en nær fremtid. Det nye navnet skal bl.a. gi uttrykk for Seniorsakens ambisjoner om å være landsdekkende.

Lederen for Seniorsaken Østfold ga en orientering om hvordan det er å drive et fylkeslag. En stor utfordring er å holde kontakt med 650 medlemmer, fordelt på 18 kommuner i fylket.

Fordi foreningen ikke har mulighet til å være til stede fysisk alle steder, satser foreningen på jevnlig å formidle informasjoner gjennom alle media som er tilgengelig.  Dette gjelder temamøtene, informasjoner til medlemmene pr. epost eller vanlig post, lokalavisene og radio/tv. Målet er at alle skal kunne oppleve Seniorsaken som nærværende.

Det viktigste mediet Seniorsaken Østfold har tilgjengelig, er foreningens nettside. Her utgir foreningen en ukeavis, «Senioravisa – siste nytt fra Østfold». Med dette når foreningen ut til mange medlemmer og til mange flere som ikke er medlemmer. Den nåværende besøkstakten ligger på vel 40.000 besøk pr. år. Formidabelt! Til de som enda ikke har vært inne på nettsiden, adressen er: ostfold.seniorsaken.no.

Møtet ble avsluttet med en kjempefin konsert av «viseklubben Lars». De viste smittende sangglede og humør. De gode, kjente visene til Alf Prøysen satt som et skudd! Stor takk til «viseklubben Lars»!

Seniorsaken Østfold sitt neste møte blir på Gleng i Sarpsborg 6. desember kl. 1200! Møt opp!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter