IKKE ENEROM TIL ALLE I SOMMER – Askim kommune presset!

Det er opplest og vedtatt at alle på sykehjem skal ha enerom. Dette er et krav som flere kommuner har vanskelig med å imøtekomme. Vi ser av artikkel i Smaalenenes Avis 20. juni at Askim kommune står overfor noen akutte utfordringer.

I sommer forventes det så stor pågang av eldre som krever sykehjemsplass, at kapasiteten på Løkentunet sykehjem ikke strekker til. Kommunen vurderer derfor å legge to og to på enerom. Å legge folk på gangen er ikke aktuelt.

Askim kommune planlegger å ha nytt sykehjem, Løkenenga, klar til innflytting i september måned. Da forventes problemet med enerom til alle å være løst. Vi får se når den tiden kommer.

Løsningen med å legge to og to på enerom møter stor motstand hos politikerne selv om løsningen er ment å være midlertidig.

Politikerne krever at kommunen finner andre løsninger. De vil ikke at kommunens eldre skal oppleve tvinges til å flytte inn sammen med mennesker de ikke kjenner. Det å la to dele rom som er beregnet for en, er også uholdbart.

Den mulighet kommunen bes undersøke, er å leie eventuelle ledige plasser på sykehjem i nærliggende kommuner. Ordføreren i Eidsberg kommune opplyser at det er ledige plasser på Edwin Ruuds omsorgssenter i Mysen.

Det blir interessant å se hvordan Askim kommune løser dette problemet. Uansett så ser det ut som om Askim kommune, i likhet med andre kommuner, har problemer med å imøtekomme kravet om enerom for alle på sykehjem til enhver tid.

Veksten av eldre som trenger sykehjemsplass øker hurtigere enn kommunene makter å øke sykehjemskapasiteten. Dette legger også press på hjemmehjelpstjenestene – flere vil måtte bo hjemme!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Jan Arne Falla

Lokalkontakt i Indre Østfold

 

Del gjerne innlegget i sosiale medier!