IKKE FORENTE PENSJONISTER

Vi har lest Siri Jensens interessante og kritiske innlegg i VG den 11. mars. Hun peker på en del problemstillinger som er verd ettertanke!

I Norge er det snart 900.000 pensjonister. Samlet skulle de kunne utgjøre en stemme så stor og sterk at den ikke skulle kunne ignoreres. Myndighetene skulle ikke kunne overkjøre pensjonistene hver eneste gang en vesentlig sak er til behandling.

Det er bare 30% av pensjonistene som er medlem av en pensjonistforening. Det er et stort antall pensjonistforeninger som sitter på hver sin tue uten noen innflytelse. Og så er det et lite antall foreninger som har drøftingsrett med regjeringen i spørsmål som angår pensjonistene.

Overskriften i Siri Jensens artikkel er betegnende for pensjonistenes situasjon – en fragmentert masse av pensjonister som ikke viser vilje eller evne til å samordne sine interesser.

Hun er kritisk til to forhold vedrørende den største aktøren blant pensjonistene, Pensjonistforbundet som har 210.000 medlemmer.

Det første er at Pensjonistforbundet fremstiller seg som en partipolitisk uavhengig organisasjon mens virkeligheten er at forbundet er helt og holdent AP/LO-dominert.

Det andre er det urimelige i at Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett med regjeringen på vegne av pensjonistene. Pensjonistforbundet representerer ikke mer enn knappe 25% av pensjonistene i Norge.

Vi gjengir nedenfor Siri Jensens artikkel i VG i sin helhet:

«Pensjonistforbundet later som om de er talerør for alle pensjonister. Det er de ikke!

Pensjonistforbundet er utgått av Arbeiderpartiet, og nåværende leder, jan Davidsen, har mangeårig ledelse av Kommuneforbundet i LO bak seg. Når han krever forhandlingsrett for pensjonister, som jo de fleste pensjonister kunne ønske seg, er det ikke for å fremme pensjonistenes interesser.

Det er å føre en ren AP-politikk: å hindre at pensjonistene med (litt) over gjennomsnittet får noe, slik at de med litt under får mer. Som vanlig uanfektet av om pensjonen gjenspeiler yrkesaktiviteten og skatteinnbetalingen.

 Og hva mer kan vel ikke AP også finne på for å ta pensjonister de ikke liker? Pensjonister bør derfor unngå Pensjonistforbundet, melde det lokale laget ut og i stedet finne nye samarbeidsformer for å forene kreftene.

Siri Jensen»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...