Innkalling til årsmøte 2017 i SENIORSAKEN Østfold

Til medlemmene i SENIORSAKEN Østfold

Sted:          Glenghuset, Dronningensgt. 34, Sarpsborg

Dato:          1. mars 2017

Tid:             Kl. 12:00 – 14:00

DAGSORDEN:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 6. Godkjenne årsberetning
 7. Godkjenne regnskap
 8. Godkjenne Budsjett/handlingsplan
 9. Behandle eventuelt innkomne saker
 10. Valg
 11. Valg av 3 delegater til landsmøtet 22. mai + 1 i reserve.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig innen 15. februar 2017 til:

 

SENIORSAKEN Østfold

Postboks 615, 1704 Sarpsborg

e-post: fajohnsbr@hotmail.com eller ostfold.seniorsaken@gmail.com

Etter årsmøtet (ca. kl. 12:45) vil vi få besøk av «Vi Har Tid», som er leverandør av omsorgs- og hjemmehjelptjenester.

 

Vel møtt til årsmøtet!

 

 

Vi gjør også oppmerksom på at møtene våre finner du på www.sa.no/kalender og på www.seniorportalene.no samt på www.ostfold.seniorsaken.no. Kalenderen vil bli løpende oppdatert.

NB! Dersom du har e-post, vær så snill å send E-post adressen til: ostfold.seniorsaken@gmail.com. Så vil du få informasjon fra styret.

Se alle nyheter…