Intravenøs behandling på sykehjemmene

Hensikten med samordningsreformen har vært at pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus skulle kunne overføres til kommunalt sykehjem for rehabilitering før hjemreise. Det har vært en del innkjøringsproblemer. Et er at pasienter har blitt en kasteball mellom sykehusene og sykehjemmene. De har blitt sendt fra sykehjemmene for tidlig, slik at det har blitt for mange returer fra sykehjem til sykehus. Kostbart og ubekvemt for pasientene.

Det er åpenbart fortsatt forbedringsmuligheter. I Vestfold skal pasienter på sykehjem nå slippe å sendes til sykehuset hvis de trenger intravenøs behandling. Vi gjengir noen avsnitt fra en artikkel i Aftenposten 27. september:

«Sykepleierne på sykehjemmene i Vestfold har nemlig trent seg i å sette intravenøs behandling. Det har redusert sykehusinnleggelse fra 64 til 19% viser studie.

Det er først og fremst dehydrerte eldre som av en eller annen grunn ikke har fått i seg nok vann eller annen drikke som nå slipper å legges inn på sykehus, men også pasienter som trenger intravenøs antibiotika for en alvorlig infeksjon.

I tillegg kommer pasientene raskere tilbake fra sykehuset når innleggelse har vært nødvendig fordi intravenøs behandling kan fortsette på sykehjemmet.

Slipper en påkjenning

-Det viktigste er at pasienten kan slippe den belastning en sykehusinnleggelse faktisk er, sier førsteforfatter av studien og forsker Maria Romøren.

-Det er god samfunnsøkonomi å behandle pasientene der de allerede oppholder seg, og kommunene blir rustet til å ta imot syke pasienter fra sykehuset, slik som det forventes i samhandlingsreformen, sier hun.»

Dette synes å være en vesentlig forbedring og en fordel for sykehus, sykehjem og ikke minst pasientene. Vi skulle tro det fortsatt er forbedringer å hente i samhandlingsreformen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter