Jan Arne Falla synger ut!

Han er forbanna!

På myndigheter som overkjører pensjonistene gang på gang og gjennomfører diskriminerende tiltak overfor pensjonistene. På politikere som ikke gir pensjonistene den prioritet de fortjener. På den tause majoritet, de 900.000 pensjonister som sitter hver på sin tue, praktisk talt uten politisk engasjement. På lederne for de store pensjonistorganisasjonene for at de ikke legger egne markeringsbehov og prestisje til side og tar initiativ til å samle og koordinere pensjonistenes interesser. Forbanna fordi ingen av disse ledere synes å forstå at en allianse med majoriteten av 900.000 pensjonister i ryggen, er nødvendig for å få gjennom viktige krav overfor myndighetene!

Jan Arne ser at maktforholdene må endres. Det må skapes en motmakt som kan stå opp mot myndighetens makt. Det er den eneste løsningen om pensjonistene ikke også i fortsettelsen skal tape alle de store slagene!

Jan Arne er frustrert og lei av å oppleve avmakten. Det er derfor han er sinna. Han skulle ikke være alene om å snakke ut om dette. I det følgende får dere lese hva Jan Arne sier:

«Jeg er forbanna!

La oss få et eldreopprør vi hadde i 1990. Det er 900.000 av oss så vi kan utgjøre en «trussel» overfor de politiske partier når det gjelder rettferdig utregning av pensjoner.

 

Nå reiser stortingskandidater Norge rundt og snakker om Eldreomsorg og besøker eldresenter/sykehjemmene og tilfeldigvis så er også TV med, og det er de eldrehjemmene/sykehjemmene som er vellykket, de besøker.

 

Vi forlanger nå at vi får en rettferdig pensjon med feriepenger i juli måned slik andre har.

Ifølge Ulf Leirstein, Frp, skyldes det pensjonsreformen som gjør at pensjonistene blir ranet hvert år, som kun Frp stemte imot. Det var Stoltenberg, AP, som la frem pensjonsreformen og alle partiene støttet den unntatt Frp. De går til valg på å endre hele reformen! Da vet jo 900.000 pensjonister hva de skal stemme folkens. Vi tar Frp på ordet og forlanger at det blir bevilget 1 milliard ekstra hver år til dette er rettet opp.

 

Vi kan ikke lenger finne oss i at vi taper penger hvert år ved at pensjonen blir mindre og mindre.

 

04.09.2017

Jan. Arne Falla»

Dette er Jan Arne Falla sitt syn. Vårt syn er at pensjonsreformen må opp til revisjon. Da får vi først etter valget se hvordan de forskjellige partiene forholder seg til dette. Det er vårt inntrykk at partiene som var med på pensjonsforliket, så langt ikke har våget å gi seg inn på å gå inn for endringer med risiko for at pensjonsforliket kunne sprekke.

Det som er viktig for pensjonistene, er at underreguleringen og avkortningen av grunnbeløp for samboende pensjonister blir fjernet! Spennende å se hva som vil skje!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter