Jan Davidsen funnet for lett – Pensjonistforbundet får ikke forhandlingsrett

Trygdeoppgjøret i år har skapt meget oppmerksomhet og frustrasjon. Pensjonistene har for tredje år på rad tapt kjøpekraft. Totalt har pensjonister med inntekt kr. 250.000 tapt ca. kr. 14.000 siden 2015. Det synes som alle berørte parter, unntatt regjeringen finner dette urimelig. For regjeringen synes det ikke å være av betydning at dette ikke var intensjonen med pensjonsreformen. Pensjonistorganisasjonenes argumenter biter ikke. De opplever igjen og igjen avmakt i forhold til myndighetenes absolutte makt.

– Pensjonistforbundets leder, tidligere mangeårig LO-topp, Jan Davidsen gremmes også over resultatet i årets trygdeoppgjør. Samtidig gjentar han kravet om at Pensjonistforbundet skal få forhandlingsrett i trygdeoppgjørene på vegne av pensjonistene. Dette kravet er det vanskelig å forstå – er det et reelt krav, eller er det spill for galleriet for å få oppmerksomhet?

Det må være en utopi at Pensjonistforbundet skulle få forhandlingsrett for pensjonistene. Det finnes snart 900.000 av de i Norge. SENIORSAKEN ØSTFOLD opplever at det ville være helt urimelig om Pensjonistforbundet med sine 200.000 medlemmer skulle forhandle på vegne av 900.000 pensjonister. Majoriteten av disse har ikke gitt Pensjonistforbundet noe forhandlingsmandat. Er Jan Davidsen den eneste som ikke innser dette?

Et faktum som synes helt klart, er at pensjonistene og deres organisasjoner vil fortsette å tape hvert eneste av de store slagene mot myndighetene – om ikke maktforholdene endres. Dette er en virkelighet som også lederne for de store pensjonistorganisasjonene må ta inn over seg.

En del av denne virkelighet er den «splitt og hersk-situasjonen» som foreligger. Den kommer til syne når de pensjonistorganisasjonene som deltar i trygdedrøftingene, ikke opptrer samlet. Enten skulle alle undertegne protokollen eller ingen. Situasjonen er en gave til myndighetene!

Maktforholdene kan endres ved at pensjonistene samordner og organiserer sine interesser på en helt annen måte enn i dag. Her hviler det et stort ansvar på lederne for de store pensjonistorganisasjonene.

Vi har tidligere skrevet at disse lederne skulle møtes for å utrede mulighetene for å skape en storallianse av pensjonistorganisasjoner, pensjonistforeninger og pensjonister. En allianse som i kraft av sin størrelse, og i kraft av å representere majoriteten av pensjonistene, skulle kunne vinne innflytelse og reell makt. En samlet front – en stemme! Forsøk å se en allianse bestående av 6 – 700.000 medlemmer.

Lederne for de store pensjonistorganisasjonene skulle legge til side markeringsbehov, revirtenking, partipreferanser og prestisje!

Er dette for meget å forvente?

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...