Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre har forstått det!

Hva er det egentlig statsministerkandidaten til Arbeiderpartiet har forstått?

Han ser et helse- og omsorgsvesen i Norge som arbeider under stort press. Det er preget av underbemanning og dårlig organisering. Dette fører til gjentatte tilfeller av groteske og til dels skjebnesvangre feil.

I dag mangler det i Norge 2 500 sykepleiere. Fram mot år 2030 er mangelen på sykepleiere estimert til over 30 000! Det er vår oppfatning at den meget omtalte eldrebølgen kommer til å kreve langt mer kapasitet enn det offentlige vil greie å mobilisere. Velferdsteknologi og bedre organisering kan lette trykket noe, men på langt nær løse problemet.

Det er grunn til å frykte et kollaps som vil være katastrofalt for de eldre og for Norge.

Dette har Gahr Støre sett og forstått!

Han har samtidig sett at private aktører i helse-og omsorgssektoren kan ta hånd om meget av det som det offentlige ikke overkommer. Derved skulle problemet ved den avlasting det offentlige derved får, kunne redde det offentlige fra den skremmende kollapsen.

I det partiprogram Gahr Støre forela for sitt landsmøte for kort tid tilbake var private aktører i omsorgsmarkedet omtalt som en positiv mulighet. Dette kom imidlertid ikke gjennom nåløyet. Flertallet delte ikke Gahr Støre sitt syn.

Det er krefter innenfor partiet som synes det blir helt feil at noen skal drive forretningsvirksomhet på å dekke eldres behov for helse-og omsorgstjenester. Synet er at det må være helt feil at noen skal tjene penger på dette! Motkreftene tillater seg til og med å benevne private aktører i omsorgsmarkedet som omsorgsprofitører. Det er en retorikk som ligner beklagelig meget på det en nyinnsatt president for verdens mektigste nasjon praktiserer!

Vi skulle heller ha en inviterende holdning til de private aktørene, legge til rette for etablering av slike virksomheter, og til og med tåle at de kan tjene noen kroner på sine bedrifter. Så skulle vi også være åpne for at private aktører kan levere minst like god kvalitet som det offentlige.

Dette er en mulighet til å avlaste og redde det offentlige helsevesen fra kollaps, som vi ikke har råd til å la være å utnytte!

Denne ballen skulle du ta frem igjen Gahr Støre!!

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...