Kommunalisering av private sykehjem i Moss vil koste!

Moss kommune vil som kjent kommunalisere private sykehjem. Det hersker forskjellige oppfatninger om hva prisen for dette måtte bli. Posisjonspolitikerne mener det ikke vil innebære noen merkostnad. Rådmannen er av en helt annen oppfatning – det vil ikke bli billig å kommunalisere sykehjemmene

Les gjerne følgende artikkel som er hentet fra Moss Avis onsdag 15. november. Innlegget er noe forkortet:

Vil koste Moss cirka 12,6 mill. kr.

-Kommunalisering av Orkerød sykehjem og Skoggata bo- og servicesenter og avvikling av fritt brukervalg vil koste cirka 12,6 millioner kroner.

 

Det viser foreløpige beregninger fra rådmann Bente Hedum. Hun har laget en saksutredning om konsekvenser av den forestående kommunaliseringen, som Moss formannskap får  på bordet i møtet mandag 20. november. Rådmannen viser til samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Ap, MDG med Rødt som støtteparti i høst. Der står det:

Konkurranseutsatte sykehjem og bo- og servicesenter skal kommunaliseres ved første anledning.

-Kontrakten med Nordlandia om drift av Orkerød sykehjem varer til 31. august 2018 mens kontrakten med samme selskap om drift av Skoggata bo- og servicesenter varer til 31. januar 2019, opplyser rådmannen i saksutredningen

Avtalen med private leverandører i ordningen fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester varer til 31. august 2018.

-Vi er uenige med rådmannen i måten hun har regnet på når det gjelder prisen for kommunalisering av Orkerød sykehjem og Skoggata bo- og servicesenter, sier Fred Jørgen Evensen (Ap).

Regnet selv

Han har satt seg ned sammen med Øivind Tandberg-Hansen (SV) og laget sitt eget regnestykke.

-Vårt regnestykke viser at kommunal overtagelse av Orkerød sykehjem vil gå i null. Vi har lagt til grunn det samme eksemplet som rådmannen i vårt regnestykke, nemlig kommunaliseringen av Odins vei bosenter og Søreide sykehjem i Bergen. Der ble den reelle besparelsen på 5,3 millioner kroner, hevder Evensen.

Ut fra dette regnestykket ser Evensen ikke at det er grunnlag for å hevde at det blir dyrere å drive disse tilbudene i kommunal regi kontra privat regi.

-Vi har i flere saker den senere tiden sett at Moss kommune ikke har nødvendig innsikt i driften av de faktiske forholdene i tilbudene i kommunal regi.

-Vi har i flere saker den senere tiden sett at Moss kommune ikke har nødvendig innsikt i driften av og i det faktiske forholdene på de privatdrevne tilbudene. Derfor vil vi ta driften tilbake til kommunen, slik at vi kan sikre innbyggerne de tjenestene de har krav på, sier Evensen.

Anne Bramo (Frp) baserer seg derimot på de foreløpige tallene fra rådmannen når hun kommenterer utredningen.

-Jeg tenker at nesten 13 millioner kroner er utrolig mange penger, som vi heller kan bruke andre steder. Den nylig fremlagte rapporten fra PwC viser at vi er nødt til å styrke Tjenester for funksjonshemmede, sier Bramo.

Villet politikk

-Kommunalisering av konkurranseutsatte virksomheter handler om villet politikk. Rådmannen er opptatt av at ansatte, brukere og pårørende får en god overgang, og at det skal gis forsvarlige tjenester ved tilbakeføring til kommunal drift, skriver Hedum»

Som det fremgår er det en kjempestor sprik mellom hva rådmannen og  posisjonspolitikerne mener. Vi tillater oss å tro at rådmannen kan ha bedre forutsetninger for å gjøre realistiske beregninger enn politikerne. Fasiten ser vi først om et par år!

I tidligere innlegg har vi gitt uttrykk for at vi opplever at Moss kommune «skrur tiden tilbake».

Det å eliminere muligheter for konkurranse og valgmuligheter for brukerne kan umulig betraktes som gunstig for noen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter