Konkurranse skjerper!

Vi har fulgt debatten i Moss om kommunalisering av private helse- og omsorgstjenester. Det synes som at holdningen til den nye politiske ledelsen i Moss, er at all privat virksomhet innen helse- og omsorg er uønsket. Under dette aner vi frykt for at noen kan «tjene penger på det».

Det kan se ut som det i Moss kommune bærer mot en eliminering av konkurranse innen helse- og omsorg. Det synes vi er meget betenkelig av to grunner. Det første er at det er skadelig for nesten enhver virksomhet å ikke ha konkurranse. Da er det fort gjort å sovne. Det andre er at brukerne fortjener å ha valgmuligheter.

Det er derfor med interesse vi den 23. november leser i Moss Avis resultatene fra en nylig gjennomført brukerundersøkelse. Vi gjengir nedenfor artikkelen i sin helhet:

«Brukerundersøkelse om hjemmetjenester i Moss

Er mer fornøyd med de private

Brukerne av hjemmetjenester i Moss er hakket mer fornøyd med private leverandører enn med hjelpen fra Moss kommune.

Det viser undersøkelsen Moss kommune gjennomførte i oktober. 477 brukere fikk tilsendt undersøkelsen. Av disse valgte 293 brukere å svare.

Resultatet av undersøkelsen ble klart denne uken og skal etter hvert legges frem for politikerne. De skal snart avgjøre hvorvidt ordningen med fritt brukervalg skal videreføres eller avvikles.

Hovedområdene i undersøkelsen er: Resultat for brukerne, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon og helhetsvurdering. Graderingen av tilfredshet har skjedd på en skala fra 1 (dårligst) til 6 (best).

De kommunale leverandørene scorer i snitt 4,9. Det er litt over landsgjennomsnittet som ligger på en tilfredshetsgrad på 4,8. De private leverandørene i Moss har et snitt på 5,1 i tilfredshet fra brukerne.

Seniorstøtten på topp

Seniorstøtten er den som har aller mest fornøyde brukere, med en gjennomsnittlig tilfredshetsgrad på hele 5,4.

Tett etter følger Personlig Omsorg med et snitt på 5,1 i fornøydhet fra brukerne.

På en god tredjeplass følger Orange Helse AS, Prima Omsorg og Moss kommunes helsetjenester sone sør, som alle ligger på en fornøydhetsgrad på 5,0 fra brukerne.

Moss kommunes hjemmehjelpstjenester sone vest får 4,9 og sone nord/sentrum 4,7 i tilfredshetsgrad fra brukerne.

Brukerkommentarer

Brukerne fikk også anledning til å komme med sine egne kommentarer i spørreundersøkelsen. Her er noen av dem:

«De ansatte gir ikke beskjed om når det er forsinkelser. Besøk kan variere fra kl. 08:30 til 11:40!

«Fantastiske pleiere. Noen sliter med norsk-språket, men stort sett OK»

«Hjemmehjelpen har ikke nok tid til å utføre rengjøringen»

«Jeg skulle ha en som kunne hjelpe meg med personlig hygiene»

«Jeg kvier meg for å be om hjelp til vindusvask. Det er to år siden sist vinduene mine ble vasket»

 

Vil ha ny undersøkelse i 2020

Rådmannen foreslår at politikerne tar redegjørelsen til orientering og at neste brukerundersøkelse gjennomføres i 2020.

-Målet i 2020 bør være at graden av tilfredshet skal være minst like god som den var på undersøkelsen i 2017, tilrår rådmannen.

Helse- og sosialutvalget behandler saken 5. desember.

Mette Eriksen»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter