KONTANTER FORTSATT LOVLIG – Høyre har forstått det!

Det er sterke krefter som arbeider for et kontantløst samfunn. De ser for seg at dette kan gjennomføres innenfor et kort tidsrom. At en stadig større del av betalingene skjer digitalt er et faktum, men å fjerne kontanter som lovlig betalingsmiddel må av forskjellige grunner være helt feil! En grunn er hensynet til den store del av befolkningen som ikke er fortrolig med digitale løsninger – det er fortsatt mange som ikke har «kort».

Det å beholde kontanter som betalingsmiddel er en prioritert sak for Seniorsaken.

Undertegnede fikk nylig en innkalling til undersøkelse hos Sykehuset Østfold med følgende beskjed: «Egenandelen for undersøkelsen er for tiden 245 kroner. Betalingsmåten er bankkort». De utelukker med andre ord muligheten for å betale med kontanter. Skal de ha anledning til det så lenge kontanter er lovlig betalingsmiddel?

Det er med interesse og glede vi ser at denne saken har vært til behandling i Høyres landsmøte – og at de har kommet til en vettug konklusjon. Vi gjengir i sin helhet en artikkel fra ABC-nytt den 11. mars:

«Forslaget kom fra Akershus Høyre. Det ble foreslått avvist av redaksjonskomiteen, men landsmøtet ville det annerledes. Dermed ble forslaget «sikre retten til å betale med kontanter» vedtatt.

-For eldre som har kontanter som sitt hovedbetalingsmiddel, er det kjempeviktig å bevare muligheten til å betale kontant, sier Akershus Unge Høyres leder Elisabeth Kathleen Hodges Dale som stod bak forslaget.

– Vi skal være forsiktig med å rokke ved dentryggheten som ligger i kontantbetaling ved å gå for raskt fram.

Hun nevner også personvern og mulige krisesituasjoner, som langvarig strømbrudd som viktige grunner til å sikre kontantbetalingen.

Landsmøtet hadde tidligere også vedtatt programkomiteens formulering, «å utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge kontantbetaling» Men da de to forslagene ble satt opp mot hverandre, falt dette.

Også flere fylkeslag i Frp har varslet kamp for å bevare muligheten for å betale med kontanter og si nei til det kontantløse samfunn.»

Det blir spennende å se hva som skjer i fortsettelsen. Vi må gjøre hva vi kan for å få beholde kontanter som lovlig betalingsmiddel!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...