Ensomhet

Leserinnlegg: Flere ensomme eldre

 

Er ensomhet en risikofaktor i den forstand at den øker faren for fysisk og psykisk sykdom? Spørsmålet er brennaktuelt fordi stadig flere mennesker er blitt ensomme.

Nye tall fra undersøkelser viser at ensomheten vil bli mer utbredt i årene som kommer, først og fremst fordi det blir flere eldre. Det synes som verken statsminister eller ordførere synes å ta oppgaven inn over seg.

Vi vil se en særlig sterk økning av aleneboende og svært gamle, og det er nettopp disse som har størst risiko for ensomhet. Anliggendet viser også at de eldste er ensomme på grunn av helsesvikt og fravær av nærmeste familie, deretter kommer det å bo alene.

Ensomhet kan forårsake forskjellige sykdommer. Ganske enkelt fordi ensomhet kan innvirke både på kropp og sjel – både på den fysiske og psykiske helsen. Folk lever lenger, og de eldre vil bli flere, dermed kommer flere i risiko for å bli aleneboende eller syke og da vil trolig også ensomheten øke.  Her ligger det en stor utfordring, for ensomhet er en trussel mot livskvalitet og en meningsfylt tilværelse.

-Pleie- og omsorgspolitikere må ta inn over seg at praktisk hjelp ikke er nok; det må gis tid og rom for å ivareta de sosiale og emosjonelle behovene, som har en tendens til å bli rasjonalisert bort når det er knapt om tid og hjelpere. På spørsmål svarer mer enn hver tredje at de føler seg ensomme – ofte. Noen er så ensomme at de heller vil dø enn å leve.

Omfanget er så stort at ensomhet ikke kan betraktes som bare et privat problem. Det er snakk om et alvorlig samfunnsproblem også. Myndighetene har et ansvar for å forebygge helseskader som kan forårsakes av ensomhet. På samme måte som hver enkelt av oss har et ansvar i denne sammenheng både når det gjelder medmenneskers helse generelt og dine nære spesielt.

Egobølgen har jo skyllet over oss de siste årene. Mange er nok i stadig større grad blitt seg selv nok. Målet for mange er i for stor grad egen lykke og egen suksess – ikke sine nærmestes sosiale trygghet. Gode familier kan gi et godt grunnlag for dette. Familien er det viktigste stedet for nærhet, positiv intimitet og kjærlighet.

Mange har ingen familie og ingen venner, eller ingen nærhet til familie, barn og barnebarn. De sitter der i sin bolig alene. De føler seg veldig ensom, og mange dager er veldig tunge. De trenger rett og slett noen å være sammen med – helst familie. Mye av ensomheten mange opplever, skyldes at folk har mindre omsorg for hverandre i dagens samfunn. Det er et kaldt samfunn. Folk har ikke lenger omsorg og omtanke for hverandre.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter