Mange folk og god stemning i Kulturtorget i Mysen

Som tidligere omtalt, har Seniorsaken Østfold holdt sitt første Temamøte i Mysen. Dette ble også registrert av Smaalenenes Avis, som var tilstede og vi kunne dagen etter lese et fyldig og velskrevet omtale.

Vi gjengir her omtalen i Smaalenenes Avis:

“Onsdag kveld inviterte Seniorsaken Østfold seniorer, pensjonister og andre interesserte i Indre Østfold til åpent introduksjonsmøte på Kulturtorget i Mysen. Kvelden var lagt opp som et introduksjonsmøte hvor formålet var å gjøre Seniorsaken og foreningens virksomhet kjent, samtidig som å skape større nærhet til medlemmene som bor i den indre delen av fylket.

Mange kom

Salen var fullsatt med indre østfoldinger.

– Vi er svært godt fornøyd med besøket i dag. Seniorsaken teller 90 medlemmer i Indre Østfold, sier leder Finn Åsmund Johnsbråten for Seniorsaken Østfold. Han forklarer at Seniorsaken skal være seniorenes stemme i samfunnet, og deres vaktbikkje. På fylkesbasis har Seniorsaken 650 medlemmer i 18 kommuner i Østfold, og den store utfordringen er å holde kontakt med alle.

– Det viktigste mediet vi har tilgjengelig, er foreningens nettside. Her utgir foreningen en ukeavis, «Senioravisa – siste nytt fra Østfold». Med dette når vi ut til mange medlemmer og til mange flere som ikke er medlemmer. Den nåværende besøkstakten ligger på vel 40.000 besøk per år, sier Johnsbråten. Seniorsaken Østfold ble stiftet i 2008, som en lokal forening i Sarpsborg.

– For fem år siden ble vi et fylkeslag og fikk ansvaret for hele Østfold Fylke. Vi har hatt de fleste av våre månedlige temamøter i Sarpsborg. Etter utvidelsen av vårt område, har vi også hatt møter i Fredrikstad og Moss, og nå er vi altså i Mysen for første gang. Mysen har flott beliggenhet, sier Johnsbråten.

– Er en ressurs

Foredragsholdere var Knut Christian Høvik, generalsekretær i Seniorsaken og kommunikasjonssjef Christin Engelstad. De ga en grundig informasjon om foreningens formål, rolle og virksomhet. Blant annet snakket de om eldrebølgen som nå etter hvert velter innover Norge, som altfor ofte blir ensidig framstilt som et problem. Seniorsaken mener at det i langt høyere grad må fokuseres på at seniorene er en formidabel ressurs. Deres frivillige innsatser representerer en årlig verdiskapning som utgjør ikke mindre enn 25 milliarder kroner.

Seniorsaken ser det også som sin oppgave å bekjempe alle former for diskriminering av de eldre.

– En aktuell sak er den årlige underregulering av pensjonene, sier Johnsbråten. Seniorsaken mener at Norge har et stort demokratisk problem. På Stortinget er det nå bare 2 representanter som skal ivareta interessene for nær 900.000 pensjonister.

– Dette er hinsides alle demokratiske regler. Myndighetene har gjennom de senere 10-år gjennomført en rekke inntektsreduserende særtiltak overfor pensjonistene. Det er til myndighetens fordel at hvert enkelt av disse tiltakene etter hvert glemmes, og at de derfor kan fortsette å ture frem.”

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter