MANGLENDE LØNNSLIPP FRA NAV – Pensjonister stilles i forlegenhet!

Det dukker stadig opp nye aspekter vedrørende lønnslippene fra NAV som nå bare er tilgjengelig i elektronisk form. SENIORSAKEN betrakter denne digitaliseringen som en uhørt diskriminering av de som ikke er på nett, hvorav flesteparten eldre. SENIORSAKEN har gjentatte ganger fremført sine synspunkter overfor myndighetene, uten at dette har gitt resultater. Tale for døve ører!

SENIORSAKEN ØSTFOLD leser med interesse et innlegg i Moss Avis den 28. mars 2017. Innlegget er fra LOP, Landslaget for offentlige pensjonister Moss og omland.

Vi opplever de synspunktene som fremkommer, så viktige at vi nedenfor gjengir innlegget i sin helhet:

«I den siste utgaven av Dagens Medisin har farmasøyten Stein Lyftingsmo satt søkelyset på enda en utilsiktet virkning av at alle lønnslipper fra NAV kun kommer i elektronisk form. Lyftingsmo kaller dette for elektronisk mobbing av eldre.

Apotekene trenger dokumentasjon på at en person er minstepensjonist for å kunne få fritak fra egenandelen, tidligere stod dette å lese på lønnslippen de hver måned fikk fra NAV. Nå opplever apotek landet rund fortvilte kunder som ikke kan legge frem rett bekreftelse, fordi de ikke kommer seg på nett.

Denne digitaliseringen som NAV og regjeringen har satt i gang, er et så grovt overtramp overfor eldre at det er viktig at alle eldrepolitiske og andre krefter forenes i kampen for reversering av dette tiltaket.

Fra LOP’s hold arbeides det med møter og myndighetskontakt for å ta opp dette med lønnslippen fra NAV, samt digitaliseringen generelt.

Turid Bakkerud Nørving

LOP, Landslaget for offentlige pensjonister Moss og omland»

Dette er en sak SENIORSAKEN er sterkt engasjert i sammen med andre senior- og pensjonistforeninger. Så langt synes det som alle saklige argumenter preller av på myndighetene. Dette er det vanskelig å forstå, og det er spennende hvor denne saken ender.

Siste ord er neppe sagt!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...