Mener Aftenposten at pensjonsinnbetalinger er avansert Lotto?

Dette er det provoserende spørsmål den aktive fredrikstadpensjonisten, Carl Henrik Amundsen stiller i sitt leserinnlegg i Aftenposten den 22. august. Spørsmålet er i høyeste grad relevant fordi ansvarlige myndigheter, media og pensjonistorganisasjoner skyr spørsmålet om hva pensjonsinnbetalingen egentlig er og de rettigheter de skulle gi.

På vår nettside den 21. august under tittelen «Som fortjent» gir vi uttrykk for vårt syn:

De pensjoner som utbetales er ikke almisser delt ut av den «gode far» – staten. Det er rettigheter som pensjonistene har opparbeidet gjennom innbetaling av sine pensjonspremier.

Carl Henrik Amundsens synspunkter er i høy grad sammenfallende med våre. Vi gjengir gjerne hele hans leserinnlegg i Aftenposten fordi hans anmerkninger er til de grader treffende:

«Leser at Aftenposten mener at pensjonistene nå har det til dels for bra. Det avisen glemmer er at de midlene pensjonistene får utbetalt fra, allerede er innbetalt og skattet av. I tillegg betaler pensjonistene eiendomsskatt og formuesskatt av tidligere beskattede midler. Hvor mange ganger synes Aftenposten staten skal ha rett til å innkreve skatt av de samme pengene?

 

Dessuten skal de innbetalinger pensjonistene gjør gjennom arbeid og skatteseddel enkelt kunne fravikes ved et øyeblikks behandling i lønnsforhandlingene? Er ikke pensjonsinnbetalingene en sikring for fremtiden for dem som har arbeidet og betalt skatt gjennom et helt liv?

 

Slik Aftenposten hevder skal dette til enhver tid være gjenstand for løpende forhandlinger og endringer med tilhørende uforutsigbarhet – med en inntekt som kan synke og med et skattenivå som konstant stiger i tillegg til bomavgift og annet tilhørende. I sin leder 18. august legitimerer Aftenposten en pensjonistlotto!

 

Carl Henrik Amundsen

Pensjonist

Fredrikstad»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter