Moss kommune – kamp om budsjettkronene

Dilemma – skole eller sykehjem?

Det er ikke noen ønskesituasjon å stille en generasjonens interesser opp mot en annens, men det er forståelig at det gjøres i Moss kommune. Dette er jo rimelig når man har ledig kapasitet i grunnskolene som koster millioner samtidig som man har store investeringsbehov i eldreomsorgen. Blant annet er det snarlig behov for et nytt, stort sykehjem.

Her burde det åpenbart gjøres en omfordeling av midler til fordel for de eldre. Når det likevel ikke vil skje, er det fordi det er imot det politiske flertalls vilje. Her må pensjonistene igjen lide fordi de er underrepresentert i de styrende organer. Samtidig er det grunn til å spørre hvilken innflytelse eldrerådet i Moss kommune har hatt i denne forbindelse. Det skulle vel være eldrerådet som står opp for de eldres interesser! Det hører vi ingen ting om!

Vi gjengir i det følgende noen avsnitt fra et innlegg i Moss Avis tirsdag 9. mai:

«Ledige plasser koster millioner årlig

I Moss grunnskole er det over 1000 ledige skoleplasser. Samtidig står Moss foran store utfordringer i eldreomsorgen. Men det er ikke politisk flertall i Moss for å legge ned skoler.

Da rådmannen i forrige uke la fram forslaget til handlingsplan for de fire neste årene for Moss, ble det opplyst at det nå er 91 ledige barnehageplasser her. Tidligere har Moss kommune opplyst at kommunen har over 1000 ledige plasser i skolene.

 

  • Det er bekymringsfullt at vi har så mange ledige plasser i barnehager og skoler, samtidig som vi vet at vi trenger penger til pleie og omsorg. Nå må vi diskutere om vi virkelig trenger penger til opprusting av Parkteatret, og om vi kan legge ned en skole eller barnehage, sa Anne Bramo (Frp)
  • Bramo sier nå at hun ikke er så bekymret over at det er 91 ledige barnehageplasser, fordi befolkningsprognosene viser at det blir flere barn i årene som kommer.
  • Derimot er jeg bekymret når det gjelder den store overkapasiteten på skoleplasser. Av de vel 1000 ledige skoleplassene vi har i dag, vil vi ifølge befolkningsprognosene bare trenge 330 av dem fram til år 2030. Vi får ikke statstilskudd til å drifte så mange ledige skoleplasser, sier Bramo.

Trenger sykehjem

  • Vi kan ikke fortsette å bruke så mange penger årlig på tomme elevplasser når vi samtidig har mange oppgaver som må løses innen eldreomsorgen i årene som kommer. Moss kommune trenger blant annet snart et stort, nytt sykehjem.

Svært skeptisk

  • Hanne Tollerud (AP) sier at hun er svært skeptisk til å sette de to gruppene barn og eldre opp mot hverandre.

  • Både skole og eldreomsorg er viktige kjerneområder der kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne. Ledige plasser i mosseskolene har vi dessverre hatt lenge. Men det er viktig å huske at de ledige skoleplassene er spredt utover. Jeg tror det derfor ikke vil være riktig medisin å slå sammen to skoler, sier Tollerud».

SENIORSAKEN ØSTFOLD synes dette er en bisarr situasjon. Ta seg råd til å bruke millioner kroner inaktivt i en sektor når det er store investeringsbehov i en annen, synes mer enn urimelig. Samtidig synes vi det er beklagelig at de eldres interesser ikke blir høyere prioritert.

Dette skjer for ofte!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...