Moss kommune skrur klokken tilbake!

 

Det har vært et regimeskifte i Moss kommune. Den tidligere høyreordføreren forsvant inn på «tinget», Miljøpartiet de grønne skiftet side, fra de blå til de røde. Nå er det AP, SV og MDG som har styringsflertallet med en ordfører fra AP.

Moss kommune har vært en foregangskommune innenfor helse og omsorg hvor det har vært plass til både private sykehjem og fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester.

Nå skrur den nye kommuneledelsen klokken tilbake!

 

Private sykehjem og fritt brukervalg skal avvikles!

Vi følger debatten i Moss Avis og er spent på å se svaret til den nye ordføreren til 6 spørsmål som Jørn R. Wille nylig har stilt henne.

Man kan like det eller ikke, men vi vil alltid ha et todelt helse- og omsorgsmarked med offentlige og private aktører. Det offentlige er allerede i noe som kan ligne en krise med underkapasitet, sykepleiemangel og kvalitetssvikt. Dette kommer ikke til å bli bedre etter hvert som eldrebølgen vokser, blir riktig stor, bryter på toppen, og velter ned over oss.

Det offentlige skulle derfor se det som en fordel å kunne trekke på kapasitet og kvalitet som private aktører vil kunne tilby. Det måtte være bedre å bruke energi på å utvikle et positivt og dynamisk samspill med de private aktørene, enn å bekjempe dem.

Fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester ble innført i Moss kommune 01.09.13, men står nå altså foran en avvikling. Fritt brukervalg gir brukerne mulighet til å velge mellom de tjenester kommunen tilbyr og det godkjente private aktører tilbyr.

Bjørn Tore Hansen
Bjørn Tore Hansen

Bjørn Tore Bendvold Hansen er leder for Personlig Omsorg som er den største private aktøren innenfor hjemmebaserte tjenester i Østfold. Han gir uttrykk for at det er synd å måtte miste oppdrag fordi fritt brukervalg vurderes avviklet. De kommunale oppdragene utgjør i dag i underkant av 15 %. oppdragene. Men Bjørn Tore Bendvold Hansen synes er synd for brukerne som mister sine valgmuligheter og blir henvist til det en monopolist har å tilby.

Seniorsaken mener at det for Moss kommune må det være helt feil å eliminere konkurranse. Det gjelder for all virksomhet, at det å ikke ha konkurranse, innebærer en overhengende risiko for at man ikke skjerper seg med de følger det får for virksomheten. En redusert kvalitet på de tjenester som produseres kan fort bli resultatet – og brukerne blir lidende.

Vi tror ikke det offentlig vil greie å utvikle kapasitet og kvalitet som er nødvendig for å møte eldrebølgen. De ligger allerede på etterskudd. Derfor skulle det offentlige ha et positivt forhold til private aktører og det de kan tilby. Det å få til et positivt og dynamisk samarbeid mellom det offentlige og private aktører må være målet.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter