Moss-Rygge

Moss og Rygge kommuner samarbeider

 

Moss og Rygge kommuner har allerede etablert et samarbeid om eldreomsorgen i den nye storkommunen, «nye Moss» som blir etablert 1. januar 2020.

I vår utgave av nettsiden 28. september gjenga vi innbydelsen til et informasjonsmøte som ble avholdt 3. oktober. Nå gjengir vi fra Moss Avis 4. oktober referatet fra møtet i sin helhet:

 

«Kan trene seg friske

Eldreomsorgen har fantastisk nye muligheter i nye Moss kommune, som Moss og Rygge nå bygger på

Det kom fram på det åpne møtet i kommunestyresalen i Bredsandsentret på Rygge, som eldrerådene i Rygge og Moss arrangerte i går.

Kommunalsjef Gro Gustavsen fra Moss kommune fortalte at hverdagsrehabilitering er det siste nye satsingsområde innen eldreomsorgen der, og at dette også vil bli tatt inn i nye Moss.

  • Faktisk har vi klart å skrive ut noen brukere fra hjemmebaserte tjenester etter at de fikk delta i hverdagsrehabilitering. Flere ble så spreke at de nå klarer seg uten praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie, fortalte Gustavsen.

Øl i rullestolen

Og hun viste fram et bilde fra eldreomsorgen i Danmark, der det også satses mye på nettopp hverdagsrehabilitering. Bildet viser en eldre mann som har blitt så frisk og rask etter rehabiliteringen at han kan gå selv og bruke rullestolen sin til å trille hjem innkjøpt øl fra butikken. Han stråler av livsglede.

  • Fremtidens eldre er høyt utdannede, moderne forbrukere, har god økonomi og er på nett. De eldre i nye Moss vil ha innflytelse over eget liv og fleksibilitet. De vil bo hjemme så lenge som mulig og ha det trygt og godt, sa Gustavsen. Hun spår at bofellesskap og kollektiver for eldre vil komme mer og mer i den nye storkommunen, som ser dagens lys 1. januar 2020.
  • Det er viktig å planlegge slike boenheter i områder med mulighet til aktiviteter og tilgang til butikk, apotek, legesenter, kafe og turområder, la Gustavsen til. Hun forklarte at ny velferdsteknologi vil gi ny Moss mange nye muligheter innen eldreomsorgen.

Kols

  • Nå er det for eksempel utviklet en sensor som kan registrere enzymer i spyttet som viser at det utløses et kolsanfall hos brukeren om to-tre dager. Med slik forhåndsinformasjon kan hjelpeapparatet iverksette trygghetstiltak rundt brukeren før anfallet kommer. Moss er invitert til å delta i et prosjekt om dette, og jeg er spent på om vi får til det, sa Gustavsen.
Smarthus der lyset tennes automatisk på soverommet når beboeren står opp om natten og elektroniske pilledispensere som gjør at eldre kan ta pillene selv uten hjelp fra hjemmesykepleien er andre eksempler på ny velferdsteknologi hun trakk fram som aktuell for nye Moss.

Carl S. Solberg leder for Eldrerådet i Rygge minnet om at både Moss og Rygge har varierende tall og scoringer på Kommunebarometeret for eldreomsorg.

  • Men tall og faktisk pleie er to forskjellige ting. Derfor var det nyttig å få høre hva ekspertisen har å si om fremtidens eldreomsorg i nye Moss, sa han.

Mette Eriksen»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter