Stortinget Foto: LHL

NÅ MÅ FREMTIDENS PENSJONISTER VÅKNE!

Ny pensjonsreform under utarbeidelse

Myndighetene står overfor enorme utfordringer når det gjelder å få de midlene som tilføres vår velferdskasse til å strekke til. Eldrebølgen som er i ferd med å rulle inn over oss, tilsier at det blir mange flere til å dele.

Det har vært pensjonistenes skjebne å bli en salderingspost ved de årlige budsjettoppgjør. Ved hvert oppgjør gjennomføres tiltak som reduserer pensjonistenes utkomme. Det synes ikke å være allment oppfattet at dette er en pågående prosess som bare vil forsterkes etter som presset på velferdskassen øker. Det må skapes en opinion som er sterk nok til å stå imot!

Fremtidens pensjonister må nå våkne! Nå gjelder det spesielt ansatte i offentlig sektor.

Vi har hentet informasjon fra ABC nyheter av den 27. januar.

Regjeringen og partene i arbeidslivet er godt i gang med å utvikle en ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. En arbeidsgruppe som er nedsatt av arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet en rapport som skal ligge til grunn for forhandlingene.

SENIORSAKEN ØSTFOLD har flere innlegg på sin hjemmeside som har relevans for problemstillinger nevnt ovenfor. Vi vil bl.a. nevne: «Presset mot pensjonistene øker! 11.11.2015», «Ufullstendig og ubalansert informasjon – en trussel mot pensjonistene! 18.09. 2016», «Sammen er vi sterke. 10.10.2016» og «Den store saken – endre maktforholdene 19.12.2016».

Tidligere LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot, omtaler den nye pensjons- reformen som en katastrofe for fremtidens pensjonister.

-De store taperne er de som må gi seg ved 62 år, går av med AFP eller blir ufør. De får minst. Hvis du går av med AFP ved 62 år taper du minst 2000 kroner i måneden, og hvis du blir ufør taper du minst 1000, sier tidligere LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot.

-Vil få betraktelig mindre! Byrkjeflot hevder en person født i 1993 vil få betraktelig mindre i pensjon når hun fyller 67 år enn med dagens ordning.

Personen jobber i det offentlige fra 32 års alder, med en gjennomsnittslønn på 330.000 i året. Ifølge Byrkjeflot vil hun få kr. 205.000 i pensjon med dagens ordning, sammenliknet med 173.000 i den foreslåtte ordning.

Myndighetene mener reformen vil gi motivasjon til å stå lenger i arbeid.

SENIORSAKEN ØSTFOLD følger spent med. Hva blir neste angrep mot pensjonistene, og når tid greier pensjonistene å mobilisere en opinion som er sterk nok til å stå imot?

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…