NETTSIDEN – Best på seniorinformasjon i Østfold!

NETTSIDEN – Best på seniorinformasjon i Østfold!

Det er vårt ambisiøse mål – vi vil være best på seniorinformasjon i Østfold. Vi synes 80 – 90.000 pensjonister og minst like mange seniorer (+50) i Østfold fortjener å ha jevnlig tilgang til aktuell informasjon som er relevant for dem.
Nettsiden vår er i utgangspunktet vår medlemsavis, men i like høy grad vil vi at den skal være et felles forum for alle seniorer og pensjonister i Østfold. Vår nettside inneholder som de fleste nettsider, faktaopplysninger om Seniorsaken Østfold. Men vi vil først og fremst at den skal oppleves som en levende nyhetsavis. Nettsiden oppdatere med inntil 8 nye innlegg hver mandag.

Vi ønsker å få frem informasjon om vår forening og vår virksomhet til et bredt publikum. Vi bruker også hjemmesiden til å fokusere på forhold i samfunnet som krever oppmerksomhet. På denne måte kan vi påvirke myndighetene når det gjelder deres prioriteringer. Vår oppfølging av saker innenfor eldreomsorgen er eksempel på dette.

Samtidig legger vi vekt på å få inn informasjoner fra alle deler av fylket. Våre lokalkontakter følger med og forsyner oss med lokale nyheter. Vi søker også å få fokus på personer både innenfor vår forening og andre som på en eller annen måte er engasjert i saker som ligger innenfor vårt interesseområde.

Vi vil være vaktbikkje – de eldres stemme i samfunnet!

Våre lesere er våre dommere. Et konkret mål vi har på i hvilken grad vårt produkt blir akseptert av leserne, er besøksfrekvensen. I 2015 hadde vi 7.794 besøk og i 2016 12.714. I inneværende år har vi hatt en formidabel utvikling. Vi har i den senere tiden hatt ukentlige besøk som tilsvarer opp i mot 30.000 besøk på årsbasis.

Dette tar vi som en bekreftelse på at vi må ha gjort noe riktig. Men vi slår oss ikke til ro med dette. Det vil alltid være rom for utvikling, og vi ønsker å utvikle vår nettside slik at vi blir interessante for langt, langt flere. Derfor ser vi gjerne vi kan få høre fra våre lesere hva vi er gode til og hva vi kan forbedre oss på. Hva er interessant stoff, hva er uinteressant? Hva mangler vi?

Så er vi naturligvis alltid åpne for nyhetstips – stort eller smått fra hele Østfold. Ring oss gjerne, send Epost eller skriv innlegg til nettsiden!

Så ønsker vi våre lesere en riktig god sommer.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Arne Vestergaard

nettsideansvarlig

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…