Nettsiden – Vår ukeavis!

Nettsiden – Vår ukeavis!

Vi har passert 27.000 besøk!

Det å arbeide med nettsiden er spennende. Den er vår medlemsavis som vi driver som en ukeavis – 6 – 8 nye innlegg hver mandag.  Nettsiden skal samtidig være et felles forum for pensjonister og seniorvenner i hele Østfold! Vårt mål er å være best på seniornyheter i Østfold.

Besøkstallet er viktig for oss. Det sier oss noe om hvor langt vi har lykke med å presentere et produkt som er interessant for våre lesere.

Utviklingen

Utviklingen siden vi etablerte nettsiden vår i mai 2015 vår har vært formidabel. Oppstartsåret hadde vi 7800 besøk, i 2016 ble det 12.714 og hittil i år mer enn 7500.

Ved siste årsskifte passerte vi 20.000 besøk siden oppstart i 2015. Nå har vi passert 27.000.

Vi har nå jevnlig 500 besøk hver uke. Det innebærer at vi for året 2017 isolert kan passere 25.000 besøk – en dobling i forhold til fjoråret! Vi kommer etter hvert til regelmessig å få inn stoff også fra Indre Østfold. Dette skulle innebære at vi kan ta nok et skritt oppover.

Fremtiden

Det som er avgjørende for vår videre fremgang, er at vi hele tiden greier å presentere stoff som er interessant for vår målgruppe og at vi makter å hente inn stoff fra hele Østfold. Vi har ikke sterke meninger om hvor grensen for vårt potensiale ligger, men det bor nær 300.000 mennesker i Østfold. Av disse er det anslagsvis 60 -70.000 pensjonister og et stort antall seniorer (60+). Her må det være vekstmuligheter.

Vi har allerede nå et så stort besøkstall at vår nettside skulle være interessant for annonsører i hele Østfold. Dette kan gi inntekter som øker vår økonomiske styrke og gir muligheter for videre utvikling av vår virksomhet!

Vi arbeider nå med en større endring av nettsiden, men det er ennå ikke bestemt når vi legget ut den nye versjonen, så FØLG MED – FØLG MED.

Vi får gå ut med våre tilbud, og så får vi se hva vi får til!


 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...