NYTT STYRE – NOK OPPGAVER

NYTT STYRE – NOK OPPGAVER

SENIORSAKEN ØSTFOLD har nettopp gjennomført et vellykket årsmøte. Som vanlig hadde vi åpne posisjoner i styret som skulle besettes. Valgkomiteen har hatt krevende utfordringer, men har lykkes meget godt i å få frem gode kandidater.

Vi har fått inn 3 nye styremedlemmer og 1 nytt varamedlem. Alle er vel kvalifiserte og med forskjellig bakgrunn som gjør at vi i styret kan utfylle hverandre. Samtidig har vi fått en representant i Indre Østfold, vi har styrket vår representasjon i Fredrikstad og vi har bedret kvinneandelen i styret. Fornyelsen av styret gir oss, nye øyer og nye muligheter.

Oversikt over hvem som er medlemmer av det nye styre fremgår av protokollen etter årsmøtet som gjengis på egen plass.

Det nye styret står overfor spennende utfordringer. Den første oppgaven blir å foreta en gjennomgang av prioriterte aktiviteter, og fordele oppgaver og roller innen styret. Samtidig etablere utvalg og roller som pålagt av årsmøte.

Områder som vil måtte få oppmerksomhet er:

Temamøtene

Opprettholde temamøter med høy kvalitet – interessante temaer og gode foredragsholdere. Lunsjmøter i Sarpsborg. Avholde et temamøte i Fredrikstad.

Helse og omsorg

Vurdere vår nåværende virksomhet og se etter utviklingsmuligheter. Se om vi kan etablere besøkstjeneste i Fredrikstad tilsvarende det som vi har i Sarpsborg.

Betjene hele Østfold

Vi har for liten kontakt med Indre Østfold og Halden. Vi får nå etablert to lokalkontakter i Indre Østfold, en i Fredrikstad, og fra før har vi en i Moss. Lokalkontaktene skal bidra til at vi får bedre kontakt med medlemmer og andre i sine deler av vårt område, og sørge for at styret blir holdt informert om lokale saker.

Hjemmesiden

Vi må bruke hjemmesiden for alt den er verd. Den er vår medlemsavis og samtidig en ukeavis som vi vil skal være et felles forum for alle pensjonister i Østfold – det er 60 – 70.000 av dem.

Det er av kritisk betydning at lokalkontaktene greier å hente inn informasjoner om lokale forhold og formidle disse til hjemmesideredaktøren. Da kan vi ha stoff på hjemmesiden som har interesse for folk i alle deler av fylket.

Kontakt med andre senior- og pensjonistforeninger

Vi skal søke kontakt med andre senior- og pensjonistforeninger for å se om vi kan ha felles interesser og om det kan være interessant å samordne interesser.

Inntektsmuligheter

Vi har behov for å øke våre inntekter for å redusere avhengighet av lokaltilskudd fra sentralt hold og for å kunne gi grunnlag for å vidreutvikle våre virksomheter. I grasrotandelen ligger det avgjort største potensiale, men det er vanskelig å hente ut flere grasrotandeler. Likevel må vi forsøke å finne en måte å få flere spillere. Hver spiller gir oss kr. 350,- pr.år

Medlemsrekruttering

Vi har behov for å rekruttere nye medlemmer for å erstatte det medlemsfrafall vi har for derved å styrke vår økonomi.

Valg 2017

Vi må påvirke de politiske partiene samtidig som vi oppfordrer seniorer og pensjonister til prioritere eldre på valglistene – FLERE ELDRE INN PÅ STORTINGET!

Det kommer til å bli et interessant år!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...