Omsorgsprofitører eller omsorgsinnovatører?

Vi har tidligere pekt på holdningen som krefter på den politiske venstreside og i eldreomsorgen har til private aktører. Det synes som de skjærer alle over en kam og at private aktører stort sett er en uting.

Vi reagerer både på holdningene og på retorikken. Vi tok dette opp allerede i en artikkel vi hadde inne på vår nettside den 11. september. Da skrev vi:

«Vi tror partiene på venstresiden gjør en betydelig feil når de bevisst vil skvise ut private aktører i helse- og omsorgsmarkedet. Hovedmotivet deres synes å være å forhindre at private aktører skal tjene så meget som en krone på helse- og omsorg. De ser helt bort i fra at private aktører kan tilby minst like gode tjenester som det offentlige og at det er rett og rimelig at de eldre får ha valgmuligheter.

Vi reagere på retorikken. De omtaler ved enhver anledning private aktører som «omsorgsprofitører». De ser i så måte helt bort i fra det at de driver en helt legal virksomhet, mens det i ordet «omsorgsprofitører» ligger en insinuasjon om at de driver illegal virksomhet»

 

Det er vår oppfatning at de venstreorienterte politikere og helse- og omsorgsmyndigheter skulle endre holdning. I stedet for å bekjempe de private aktørene skulle de heller se hvilke muligheter som kan ligge i å legge til rette for et dynamisk og konstruktiv samarbeid med disse. Den kapasitet de kan vinne på denne måte, må være interessant for et helse- og omsorgsvesen som allerede kjemper med ryggen mot veggen.

 

De eldre ville dessuten få valgmuligheter, hvilket de selvfølgelig skulle ha. Helse- og omsorgspersonell ville få øket sine valgmuligheter. Rimelig og fornuftig? Konkurranse er bra for alle!

La oss få høre ordet «omsorgsprofitør» sjeldnere og ordet «omsorgsinnovatør» oftere. Ordet har vi forøvrig «lånt av R. Wille.

Vi skrev også en artikkel i vår nettside den 23. oktober: «Moss kommune skrur klokken tilbake». I denne forbindelse har vi fulgt dialogen i Moss Avis mellom R. Wille og den nye ordføreren i Moss kommune. Han har stilt 6 spørsmål til ordføreren som han hittil ikke har fått svar på.

Nedenfor gjengir vi de spørsmålene R. Wille har stilt ordføreren og som han i Moss Avis av den 30. oktober stiller på ny:

  1. Hvor mye må du øke skattene med i Moss for å finansiere offentlig drift av sykehjemmene, eventuelt hvilke kostnader vil du kutte?
  2. Helsetjenester er selvsagt til for brukerne, og må tilrettelegges slik at brukerne får best mulige tjenester. Kan du garantere at brukertilfredsheten blir større etter at tjenesten er kommunalisert?
  3. Du skriver i et innlegg i Moss Avis at «Pengene skal brukes til beste for våre innbyggere». Hvordan kan du vite at de brukes til det beste når du ikke vet hvilken kvalitet du får på tjenesten eller hva den vil koste?
  4. Ordføreren har flere ganger uttalt seg kritisk om Nordlandia. Mange vil nok hevde at hun har hengt ut både selskapet og de ansatte i pressen. Når tjenesten har blitt kommunal, vil du da gå ut like kritisk i media når det begås feil?
  5. Noen snakker om velferdsprofitører andre om velferdsinnovatører. Tror du det bare er en måte å løse utfordringene på, og at det kun er det offentlige som har gode løsninger for brukerne
  6. Er det bare innen helse du mener at det kommunale leverer bedre enn private aktører? Hvis ikke hvilke andre tjenester ønsker du nå å bygge opp kommunalt i stedet for å kjøpe i et åpent marked?

Jørn R. Wille

Bystyrerepresentant H

Det er nok flere enn vi som er spente på å se ordførerens svar.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter