Oslo kommune dømt!

MANGLENDE OMSORG

Det kommer stadig meldinger om mangler i vårt helse- og omsorgsvesen. I Oslo er det flere ganger kommet til syne at de har store problem med å innfri sine forpliktelser. Sykehjemmene er stadig i søkelyset. Etter å ha sagt opp avtaler med private sykehjem har kommunen et kapasitetsproblem. I tillegg er det mangel på pleiere, mangel på kompetanse og dårlig organisering. Og så ser det ut til at varslersystemet på ingen måte fungerer. 17 pleiere ga hver for seg beskjed om feilmedisinering av uhelbredelig syke. Etter 4 måneder var varslene fortsatt ikke behandlet.

Den mest alvorlige saken er den hjemmeboende kvinnen som hadde fått vedtak om hjemmesykepleie, som døde av avmagring i sitt eget hjem!

Saken har vå vært for retten og Oslo Kommune er dømt. Dette er en prinsipiell dom som kan få stor betydning.

Vi gjengir nedenfor fra en artikkel i Aftenposten 18. mai:

«Oslo kommune er idømt bot på 1,5 millioner kroner etter at kvinne (63) døde av avmagring.

Dom avsagt i Oslo tingrett 12 mai.

Retten mener det at kvinnen døde som følge av manglende oppfølging, gjør saken «grov og svært alvorlig».

-Funnet etter to uker

Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og fikk korttidsplass på sykehjem. Hun ble i starten av 2015 flyttet tilbake til sin egen bolig, og fikk vedtak på hjemmesykepleie.

Tross flere bekymringsmeldinger til bydelen fikk ikke kvinnen tilstrekkelig oppfølging da hun bodde hjemme.

Kvinnen ble funnet død i boligen i august 2015. Hun skal ha ligget død i over 2 uker før hun ble funnet.

-Godtok ikke størrelsen på boten

Oslo kommune ble ilagt forelegg på 2 millioner kroner 8. august 2016. Kommunen erkjente straffeskyld, men godtok ikke botens størrelse, skriver politiet i pressemeldingen

Nå er Oslo kommune idømt en bot på 1,5 millioner kroner.

I dommen heter det: «Kvinnen døde av hjertesvikt i kombinasjon med avmagring, og veide 36 kilo på obduksjonstidspunktet. Det er ca. 30 kilo mindre enn hun veide ett år før hun døde.»

Dødsårsak skal ha vært avmagring og hjertesvikt.

-Sterkt klanderverdig

«Etter rettens vurdering var det sterkt klanderverdig av kommunen å ikke ha forvisset seg om at (…) faktisk spiste og drakk, slik hun selv ga uttrykk for å gjøre. Det legges til grunn at det er vel kjent at demente ofte har svært svekket korttidshukommelse» heter det i dommen.

  • Dette er en trist og alvorlig sak, ikke minst fordi vi snakker om et lovbrudd som strakk seg over åtte måneder, fra januar 2015 til kvinnen døde 8 måneder senere. Den idømte bodens størrelse reflekterer det, sier politiadvokat Tone Bysting, som var aktor i saken, i en pressemelding

Dommen er ikke rettskraftig. Kommunen har to ukers frist til å vurdere anke.

I domsavsigelsen trekkes det frem i formildende omstendighet at kommunen har erkjent ansvar, og at bydelen har tatt nødvendige skritt for å følge opp hendelsen på en seriøs måte.»

 

Dette er et grotesk tilfelle og vi håper vi ikke får høre om flere slike tilfelle, men vi føler oss ikke trygge på det. Les gjerne vår artikkel på nettsiden av den 15. mai «Underernæring på sykehjemmene»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...