Overtramp av Aftenposten

Aftenposten er kjent for å være en nøktern og saklig avis som kommer med velbegrunnet og balansert informasjon. Det forbauser og opprører oss å lese artikkelen i avisens utgave mandag den 16. oktober hvor forfatteren hevder at det er greit at de ikke-digitale ikke trenger å få sine NAV-oppgjør på papir. Samtidig hevder han at hvis de nå likevel skulle få den månedlige «lønnsslippen» på papir, så får de betale kostnadene for dette.

Dette dreier seg om mellom 3 og 400.000 mennesker som ikke har, og aldri heller vil tilegne seg de nødvendige digitale ferdigheter.

Hvor kynisk,  arrogant og usaklig går det an å være? De synspunkter som fremmes i Aftenpostens artikkel er ikke avisen verdig!

Det er flere enn SENIORSAKEN ØSTFOLD som lar seg opprøre av Aftenpostens artikkel. Vi gjengir i det følgende leserinnlegg i Aftenposten av torsdag 19. oktober:

«Aftenposten og pensjonister

Mandag 16. oktober bedriver Aftenposten det mange nok vil oppfatte som hets mot pensjonister gjennom en for avisen oppsiktsvekkende syrlig og unyansert lederartikkel under tittelen «Pensjonister bør finansiere papirslippen selv» Det handler om den månedlige «lønnsslippen» fra NAV.

Tittelutsagnet kunne i og for seg være greit nok, men poenget her er jo at ingen har fått anledning til å velge om en vil ha fortsatt slipp (mot betaling) eller ikke, slik det ellers har vært på mange andre områder.

Det virker også som om lederskribentens virkelighetsorientering er svak. For det er et faktum at det finnes titusenvis av eldre og andre svekkede mennesker som ikke kan eller aldri vil kunne betjene en datamaskin, eller som har tilgang til slikt verktøy.

Kanskje lederskribenten også burde undersøke den faktiske nettdekningen ut over i landet? Og når Aftenposten antyder at pensjonistene kan finansiere eventuelle utsendelseskostnader av omtalte pensjonsslipp med «litt skattelettelse som er blitt pensjonistene til del de siste årene» tror jeg mange pensjonister vil spørre: Hvilke lettelser.

Kjell Ivar Walberg

Grue Finnskog»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter