PAPIRLØS DISTRIBUSJON AV TRYGDEUTBETALING

NAV diktert av regjeringen!

SENIORSAKEN ØSTFOLD hadde 16. januar inne på hjemmesiden en artikkel om 270.000 ikke-digitale pensjonister som hensynsløst er blitt satt på sidelinjen ved at de ikke lenger får tilsendt sine trygdeoppgjør på papir.

I forrige uke var SENIORSAKEN ØSTFOLD til intervju i NRK Østfold, både på radio og tv. Utgangspunktet var vår artikkel på hjemmesiden.

Vårt ubetingede krav er at beslutningen om papirløs distribusjon av trygdeoppgjør blir reversert!

Frustrert og oppgitte medlemmer forteller at de på henvendelse til NAV med anmodning om fortsatt oppgjør på papir, får til svar «Dette kan vi ikke gjøre noe med! Vi er diktert av regjeringen og byråkratene i Oslo!»

SENIORSAKEN med kommunikasjonssjef Christin Engelstad i spissen er i dialog med arbeidsdepartementet. Hun leverte 3. januar et protestskriv til departementet med krav om opphevelse av beslutningen om papirløs distribusjon. Tross gjentatte purringer foreligger det på nåværende tidspunkt. 3 uker etter, til vår kunnskap ikke svar på SENIORSAKENS henvendelse. Vi er spente på svaret!

Dette er en høyprioritert sak for SENIORSAKEN. Christin Engelstad hilser alle seniorer og pensjonister i Østfold med følgende utsagn:

«VI GIR OSS IKKE!»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…