Papirløs distribusjon av trygdeutbetalinger

Papirløs distribusjon av trygdeutbetalinger

ET GROVT OVERGREP MOT MANGE ELDRE

Beslutningen om å slutte med å distribuere NAV-utbetalinger på papir er gjennomført. Utbetalingene fra NAV i november og desember ble de siste på papir. Skal brukerne se utbetalingene for sine oppgjør, må disse leses av på digitale medier.

Når myndighetene velger å overse at en stor del av befolkningen, det skal være ca. 570.000, som ikke er på nett, så er det mer enn arrogant. De diskriminerer denne gruppen, og setter de praktisk talt «utenfor». De fleste i denne gruppen er eldre. Etter vår kjennskap til denne gruppen, så er majoriteten ikke motivert for å skaffe seg nødvendig digital kompetanse og utstyr. De opplever at løpet er kjørt for dem! Således vil de forbli ikke-digitale!

SENIORSAKEN har protestert kraftig på den papirløse distribusjonen av NAV-utbetalinger. Til tross for dette har de gjennomført endringen! Hensynet til effektivitet og kostnader har veid tyngre enn hensynet for den del av befolkningen som ikke er på nett.

Dette overgrepet mot de eldre er så grotesk at det må arbeides for å få endringene reversert.

Vi vil minne seniorer, pensjonister og politikere om at det er valg i år!

SENIORSAKEN har protestert flere ganger, i møte med statsråden i VG, i Aftenposten, til NAV og i flere andre kanaler. For øyeblikket ligger saken på kommunikasjonssjef i Arbeidsdepartementet sitt bord. SENIORSAKEN sendte mail om saken 3. januar og purret 10. januar. Etter at departementet mottok mailen 3. januar ble vi lovet svar i løpet av få dager. – Vi har purret igjen i dag 16. januar og håper fortsatt på et svar.

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…