Papirløse Nav-oppgjør – De eldre umyndiggjøres!

SENIORSAKEN ØSTFOLD har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om NAV-oppgjørene som ikke lenger kommer på papir. Dette er en uhørt diskriminering og umyndiggjøring av alle de eldre som ikke har digital kompetanse. Det dreier seg ikke om et fåtall mennesker. Det er over 200.000 som ikke har PC og anslagsvis 60 –70.000 som har PC, men ikke den nødvendige kompetansen. Det er vår påstand at majoriteten av disse aldri vil bli «digitale».

Den 92 år gamle damen på sykehjem som demonstrerer hvor godt hun behersker PC’en, er unntaket som myndighetene bruker som eksempel når de hevder at problemet med manglende digital kompetanse kan løses ved opplæring.

Hvor virkelighetsfjerne går det an å være?

Møtet med myndighetene i saker som denne kan være en spesiell opplevelse. De hører høflig etter, tar våre argumenter til etterretning, og gjennomfører det de allerede har bestemt.

Beskrivende uttrykk for opplevelsen kan være «tale for døve ører», eller «sloss mot vindmøller».

Demokraten i Fredrikstad har tidligere ved flere anledninger omtalt saken om de papirløse NAV-oppgjørene.  I utgave av 27. desember tar de saken opp på nytt i en leder skrevet av ansvarlig redaktør Tom Pentz Pedersen. Vi gjengir nedenfor artikkelen i sin helhet:

«TVUNGEN DIGITAL ALDERDOM

I gamle tider var det å bli gammel og familiens nestor en hedersbetegnelse – i dag kan man føle presset på at man ikke henger med i en rasende samfunnsutvikling allerede når man er i 60-årene. Det skrives om å ha en sammensatt arbeidsstokk hvor også seniorene har sin plass, og ledere som lovpriser de eldre medarbeidernes evner innenfor samarbeid, problemløsning og produktivitet. Statens Seniorråd har kjempet for å få et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet, og leder i rådet, Wenche Frogn Sellæg, skriver i en kommentar til likestillings- og diskrimineringsloven, at det er på høy tid et forbud kommer på plass, – Forskjellsbehandling på grunn av alder kan være saklig, men vi erfarer dessverre at eldre ofte utsettes for usaklig forskjellsbehandling. Dette gjelder blant annet ved kjøp av varer og tjenester, innenfor kultur og fritid, i forbindelse med kjøp og leie av bolig og innen helse- og omsorgsektoren.

Selv om en lov kommer på plass frykter jeg at også at denne kommer til føye seg inn i rekken av fagre politisk korrekte ord som ofte omtales.

I februar var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på besøk i Fredrikstad.

Seniorsakens leder Finn Åsmund Johnsbråtens klare budskap til Sanner var følgende: «Dere fører en hensynsløs digitaliserings-politikk. Du må ikke tro at dere kan skape det papirløse samfunn når svært mange mennesker over 80 og 90 år verken er i stand til eller er motivert for å bli opplært på en PC.»

Ikke overraskende svarer moderniseringsministeren følgende: «Det er mange eldre i Norge i dag som gjerne vil lære seg å bruke en PC og som får stor glede av dette verktøyet. Men du har også de som ikke kan eller vil lære. Og det må vi ha forståelse for.»

Ord er ord Jan Tore Sanner. Denne uka fikk jeg besøk av Mary-Ann Johannessen fra Gressvik, en vital, kamplysten dame i godt voksen alder som på tross av en alvorlig kronisk sykdom ikke ville la seg stoppe av byråkrater som skal digitalisere hennes liv.  – Det som skjer nå er at pensjonistene blir umyndiggjort, tordner Mary-Ann. – Skal jeg inn på NAV sine sider, sjekke bostøttebidraget eller holde oversikt over privatøkonomien og planlegge månedens budsjett blir jeg tvunget til å logge meg inn på PC-en med BankID eller MinID. Kontoutskrifter blir kun levert i nettbanken fikk jeg beskjed om av min bank. Etter 35 minutters ventetid med dyre tellerskritt tikkende fikk jeg beskjed om at kontoutskriften heretter blir sendt meg per post. Ergo viser det seg altså at det nytter å kjempe for en sak – men hvordan skal mange av oss protestere når man har nok med å eksistere?

Pensjonisten Mary-Ann Johannessen, leder av Seniorsaken Finn Åsmund Johnsbråten og Wenche Frogn Sellæg i Statens seniorråd er noen av røstene som kjemper for eldres rettigheter og en nesten umulig kamp mot rikspolitikernes «digitaliseringssak».

Lokalt har vi mulighet for å legge til rette for tjenester gjennom tradisjonelle kanaler, selvfølgelig må det også være slik på nasjonale tjenester. Om det dreier seg om kommunikasjon med bank, kommune, NAV eller strømselskapet. Mary-Ann har et solid poeng når hun bruker ordet umyndiggjort. Dette går rett inn i mange eldres følelse av å miste egen verdighet og kontroll. Jan Tore Sanner og Høyre dundrer på med digitalisering for alle – uansett alder. Men når det er sagt, er det ganske stille fra alle andre partier også – og lokale politikere frykter sikkert partipisken. Tiden er overmoden for at flere av oss kjemper mot tvungen digitalisering av eldre – slik at det blir en balanse og riktig fart på utviklingen.

Det å bli avhengige av hjelp fra familie eller venner for å kunne ordne saker som man tidligere klarte fint selv, ikke minst personlig økonomi, er en uverdig behandling.

Tom Pentz Pedersen 

Ansvarlig redaktør»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD synes Demokraten har beskrevet problemet med digitaliseringen som hensynsløst blir tvunget på de eldre, på en meget bra måte. Det samme gjelder forholdet til de myndigheter som lukker øynene for den situasjon de setter de eldre i – ved at de står på sitt uansett saklige og vel begrunnede motargumenter

Vi støtter også Demokratens utsagn om at flere burde engasjere seg i kampen mot den tvungne digitalisering av de eldre. La modige Mary-Ann Johannessen stå som et eksempel for andre!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

DEL GJERNE INNLEGGET PÅ SOSIALE MEDIER!

SE ALLE NYHETER...