Pensjonistene er ikke grådige!

SVAR TIL ERIK ANDREASSEN

Fredrikstad blad 02.08.2017

Vi takker Erik Andreassen for hans kommentar til vårt innlegg i Fredrikstad Blad den 31. juli «Pensjonsendringer – bløff fra ende til annen». Han fremlegger gode argumenter som det er vanskelig å ikke være enige. i. Men det ser ut til at det er noen forhold vi bør tydeliggjøre.

De fleste pensjonister i Norge har det bra. Dette er det ingen grunn til å diskutere. Men det har etter hvert sneket seg inn en oppfatning om at pensjonistene ikke bare har det «bra», men de har det «for bra», underforstått «bedre enn de behøver». Dette er et gunstig utgangspunkt for de som vil redusere pensjonistenes utkomme til fordel for andre behov.

Det hersker en manglende respekt for at de pensjonene vi får, faktisk er rettigheter som er opparbeidet gjennom et langt arbeidsliv. Så det er våre innbetalte premier vi får tilbake. Om noen skulle være av den mening at pensjonene er almisser, delt ut av myndighetene med vennlig hånd, så er de på feil spor!

Pensjonistene har ytt sitt skjerv til fellesskapet i hele den tiden de har vært i arbeid, og fortsetter som pensjonister å betale skatter og avgifter av sine pensjoner. De betaler til og med, inkludert i trygdeavgiften, faktisk fortsatt pensjonspremie til tross for at de er pensjonister og at full pensjon er inntjent!

Underreguleringen av pensjonstilleggene er en diskriminering. Den er urettferdig og uberettiget. Dette er en sak som føyer seg i en rekke av slike tiltak som er gjennomført gjennom de siste 10-årene og som er gått i glemmeboken for de fleste. La oss bare nevne: forskjell i minstefradrag, samordning av pensjon for samboende og gifte pensjonister, særregulering av trygdeavgiften fra 3,0 – 5,1 %, og nå altså den nevnte underreguleringen.

Vi opplever tiltakene som dårlig begrunnede, uberettigede og urettferdige. Myndighetene er glade til så lenge ingen setter seg ned og beregner hva disse tiltakene innebærer i samlet tap for den enkelte pensjonist!

Vi ser de nevnte tiltakene som ledd i en pågående prosess hvor målet er å redusere pensjonistenes utkomme. Med tanke på at det etter hvert blir meget flere eldre, ser vi for oss en risiko for at presset mot pensjonistenes opparbeidede rettigheter fortsetter og forsterkes.

Pensjonistene er ikke grådige og ute etter å hente mer, men vil ha en rettferdig behandling og det de har rett til!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter