Svein Flåten

Pensjonister kan tape hundretusener på AP-forslag!

 

Vi hadde egentlig tenkt at vi hadde skrevet nok om underreguleringen av pensjonstilleggene.

Imidlertid kommer det nå nye opplysninger om konsekvensene av Arbeiderpartiets forslag til endring av reguleringsforutsetningene. Arbeiderpartiets forslag skulle sikre at pensjonistene ikke lenger skulle risikerer reallønnsnedgang.

 

Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten, har fått departementet til å gjøre noen beregninger ut fra forutsetning om forskjellig lønnsvekst. Vi klipper noen avsnitt fra en artikkel i Aftenposten den 22. august som ganske klart viser at pensjonistene vil tape store beløp i år hvor lønnsveksten blir høyere enn forventet.

Hvis reallønnsveksten blir på snitt 2,5% fremover, vil en pensjonist som går av ved 67 år og lever til han/hun er 90 år, tape totalt kr. 272.000 i løpet av disse årene. En pensjonist som blir 80 år, vil tape kr. 96.000. Slik systemet er i dag.

 

I dag reguleres pensjoner med den gjennomsnittlige reallønnsveksten i samfunnet, fratrukket 0,75%. Men når lønnsveksten er beskjeden, får pensjonistene en nedgang i kjøpekraften.

Arbeiderpartiet foreslo derfor en ny modell med årlig regulering som et snitt av forventet lønns- og prisvekst.

-Pensjonistene skal aldri mer gå i minus når resten av samfunnet går i pluss.

 

Retter opp urimelighet

– Marianne Marthinsen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, sier at med Frp og Høyre i regjering fått svekket sin kjøpekraft i tre år på rad.

Flåtten sier Høyre er villig til å diskutere AP-forslaget, men at AP nå bør komme på banen og redegjøre for konsekvensene av sin nye modell.

 

 

Kjernen i striden

– Det sentrale spørsmålet er om årlig lønnsvekst fremover blir på 1,5% som forutsatt i Stortingets pensjonsforlik – eller om den blir høyere.

Bare hvis lønnsveksten blir høyere enn dette, vil pensjonistene kunne tape på Ap-modellen.

Vi går vel alle til valg på at tidene skal bli bedre, ikke verre, sier Flåtten.

 

Underreguleringen av pensjonstilleggene har vært den store saken for pensjonistene i år. Intet tyder på at det siste ord er sagt! Vi er spent på fortsettelsen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter