Privat helse- og omsorg, torn i øyet på AP og SV!

Vi har med interesse lest et innlegg i Moss Avis den 29. september. Det redegjøres for konsekvenser av at Miljøpartiet nå skifter side og blir støttespiller for AP og SV. Parhestene tar nå førersetet i Moss kommune.

Det ser ut som om ideologene skal få boltre seg fritt.

Hvis vi har forstått innlegget i Moss Avis riktig, er målet å skvise ut alle private aktører i helse- og omsorgsmarkedet. Dermed blir Moss kommune eneleverandør av helse- og omsorgstjenester i kommunen. Hvem vil tjene på dette – brukerne eller kommunen? Eller vil det være gevinst for noen i det hele tatt?

I alle sammenhenger er konkurranse sundt.  Det skjerper. Om konkurranse uteblir, er det fort gjort å sovne og stagnere i stedet for å utvikle seg. Dette er en fare for Moss kommune med den vei de nå synes å velge.

Pasientene skulle ha en selvfølgelig mulighet til å velge mellom flere tilbydere. Denne muligheten blir nå borte og brukerne er prisgitt det monopolisten tilbyr.

Stakkars sykepleiere og annet helsepersonell. Det blir ingen konkurranse om deres arbeidskraft, erfaring og kompetanse. Hva vil det si for deres arbeidsforhold og lønn er det lett å tenke seg!

Det er vår overbevisning at kommunene ikke kommer til å makte å bygge ut sine kapasiteter i takt med eldrebølgen som kommer. Derfor vil det alltid være et marked for private aktører!

Kommunene skulle ta dette inn over seg. I stedet for å bekjempe private aktører skulle man heller se hvordan et positivt og konstruktivt samspill mellom det offentlige og de private skulle kunne utvikles på basis av definerte, nasjonale standarder. Til sammen vil de offentlige og private kunne tilby bedre kapasitetsdekning enn det som det offentlige kan greie alene.

Det må ligge til grunn at private aktører, må kunne tjene penger, endog ta ut utbytte. Samtidig må det bli slutt på å benevne private aktører som «suspekte omsorgsprofitører».

Vi tror Moss kommune er i ferd med å velge en vei som brukerne ikke vil være tjent med!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter