Protokoll fra årsmøtet i Seniorsaken Østfold 2017

Protokoll fra årsmøtet i Seniorsaken Østfold avholdt 1. mars 2017 på Glenghuset i Sarpsborg.

Lederen, Finn Åsmund Johnsbråten, ønsket de 35 stemmeberettigede medlemmene velkommen og

hadde deretter en kort orientering om Seniorsakens virksomhet og Østfoldavdelingen spesielt.

Han henledet så oppmerksomheten til dagsorden som var følgende:

 1. Godkjenning av innkalling Vedtak:                                  GODKJENT
 2. Godkjenning av dagsorden Vedtak:                                 GODKJENT
 3. Valg av møteleder Vedtak:                                             Arne V. Larsen valgt
 4. Valg av referent Vedtak:                                                Per-Arne Polsrød valgt
 5. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll Vedtak:    Alfhild Lehne og Marit Brestrup
 6. Godkjenning av årsberetning Vedtak:                             GODKJENT
 7. Godkjenning av regnskap for 2016 Vedtak:                     GODKJENT
 8. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2017 Vedtak: Godkjent dog med merknad: ønske om mer besøk på sykehjem
 9. Innkomne forslag: INGEN
 10. Valg Følgende ble valgt:

Leder:              Finn Åsmund Johnsbråten                 1 år igjen (sekretær)

Kasserer:          Bjørg Sten-Nilsen                               valgt for 2 år

Styremedl.:

Arne V. Larsen                                  1 år igjen

Øivind Strømnes                                valgt for 2 år

Egil Roger Petersen                           1 år igjen

Bodil Bø Karlsen                                valgt for 2 år

Roger Kristoffersen                            valgt for 2 år

Varemedlemmer:    

Anne Lise Laursen                             1 år igjen

Jan Arne Falla                                   valgt for 2 år

Jan Riis                                            1 år igjen

Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å velge/utpeke medlemmer til valgkomiteen

 1. Valg av 3 delegater til Landsmøtet 22. mai + 1 reserve

Finn Å. Johnsbråten, Arne V. Larsen og Bjørg Sten-Nilsen ble valgt

Reserve:          Egil Roger Petersen ble valgt

 

Sarpsborg, 1. mars 2017

 

______________________                           _________________________

Alfhild Lehne                                                Marit Brestrup

(sign.)                                                             (sign.)

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...